Het Echte Onderwijs Is Kinderen De Waarde Van De Waarheid Leren Boven Die Van Zoetheid

childrenEen vraag die ik ontvangen heb: Hoe voedt u kinderen op door beloning en bestraffing?

Mijn Antwoord: We hebben geen andere middelen. Dit is hoe de Schepper ons behandelt. We moeten van Hem leren en de kinderen zo behandelen, zoals Hij ons behandelt. Dat is het enige wat we kunnen doen – leren hoe kinderen op te voeden aan de hand van de Scheppers houding ten aanzien van ons.

We moeten de manier bestuderen waarop Hij ons leidt, de manier waarop Hij met ons speelt, waarbij Hij doet alsof Hij ons misleidt, ook al misleidt Hij in werkelijkheid ons ego. We zullen dan beginnen te begrijpen dat Hij ons ego op een slimme manier misleidt, om ons te laten zien hoe we als Hij moeten worden.

Hij vergroot constant onze beloning en de kwaliteit ervan. Hij geeft ons niet alleen de snoep, maar verandert de manier van ons toe te juichen zodat we zullen vorderen en ons verplaatsen van het waardesysteem van “zoet vs. Bitter” naar het waardesysteem van “waar vs. onwaar”. In feite viel Adam HaRishon toen hij de “waar-onwaar” en “zoet-bitter” evaluaties door elkaar haalde.

Om deze reden, als we kinderen opvoeden, moeten wij ze ook helpen om geleidelijk te begrijpen dat ze niet alleen inspanningen moeten leveren om zoetigheid te ontvangen, maar om voortdurend de waarde van de “waarheid” in stand te houden. Dit is wat ware onderwijs is!

Om dit te doen, moeten we ze voorbeelden geven, spelletjes verzinnen en ze steun van de omgeving geven. Dit alles moet onderdeel zijn van het onderwijssysteem. Er is niets belangrijker dan dit. In feite, is het enige probleem in de wereld het probleem van onderwijs. Als we alleen één generatie goed onderwijzen, die het Hoogste Bestuur zal begrijpen en correct op deze invloed zal reageren, zullen we niets meer hoeven te doen, omdat het doel van ons leven het tot stand brengen van de connectie met de Hoogste Kracht is.

Alles komt van deze kracht en om deze reden is de enige relatie die men tot stand moet brengen, is zijn relatie met de Hoogste Kracht. Men moet het duidelijk onthullen, zodat hij het duidelijk zal zien, in dialoog ermee zijn, er mee in wisselwerking staat en er een duidelijke verbinding mee hebben. Dit is het enige dat elke persoon nodig heeft en dit is waarom we de wijsheid van Kabbalah nodig hebben – de onthulling van de Schepper aan zijn schepping.

We moeten Hem nu onthullen, terwijl we in deze wereld leven, aangezien we anders niet zullen weten hoe te leven, hoe onze kinderen op te voeden en hoe de nieuwe generatie op te voeden. Dit zijn dingen die voor ons nodig zijn, en dit is waarom de wijsheid van Kabbalah nu onthuld wordt: omdat we het verschrikkelijk nodig hebben.

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel” op 17.02.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Essence of Religion and Its Purpose” [55:02m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Essence of Religion and Its Purpose” [55:02m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed