De Echte Betekenis Van Gebed En De Geboden

new-theoriesVragen die ik ontvangen heb over de geboden, de Hassidut, gebed en de Schepper:

Vraag: Waarom onderwijst u dat de 613 geboden eigenlijk de 613 verlangens zijn?

Mijn Antwoord: Omdat het enige dat geschapen werd, het verlangen was, dat daarna verdeeld werd in 613 delen. Onze taak is om het doel van dit verlangen te corrigeren van “omwille van zichzelf” naar “omwille van anderen”. Er staat geschreven, “Ik heb het kwaad (het egoïsme) geschapen en ik heb de Thora voor zijn correctie geschapen, omdat het Licht men terugvoert naar de Bron, naar de Goedheid”.

Vraag: Terwijl u bepaalde geboden achterwege laat, verwerpt u andere niet: u en uw studenten dragen Kippahs (keppeltjes) en sommige van jullie hebben ook een baard. Toevallig is het dragen van een Kippah een relatief laat gegeven gebod – het is ongeveer in 1700 gegeven.

Mijn Antwoord: Iemands uiterlijk heeft absoluut geen betrekking op de geboden of de correctie van iemands verlangen van egoïstisch naar “heb uw naaste lief als uzelf” – het algemene gebod van de hele Thora.

Vraag: Waarom ziet u het punt in het hart niet op dezelfde manier als de Hassidut, die het definieert als het ontwaken van de intelligente ziel, die in het juiste deel van het hart bestaat?

Mijn Antwoord: Het punt in het hart is een streven naar de Schepper, die betrekking heeft op de eigenschap van schenking – “het juiste gedeelte van de verlangens” en het “hart” heeft betrekking op alle verlangens van een persoon. Echter mist het fysieke hart sowieso alle verlangens. Wat als er een hart transplantatie plaats vindt en een rechtvaardig persoon ontvangt het hart van een verdorven persoon? Is dit verboden door de Thora?

Hassidut (de authentieke) komt van het woord Hesed – goedheid, die alleen ontwikkelt in een persoon die Kabbalah studeert. Dit komt doordat de studie van Kabbalah de enige manier is om het Licht van Correctie naar jezelf toe te trekken.

Tegenwoordig is het enige wat er van Hasidut overgebleven is, zijn externe vorm. Het bestaat uit rituelen en de letterlijke interpretatie van de geschriften. Dit is waarom zij de uitspraak “De goedheid zit in het juiste deel van het hart” letterlijk interpreteren. Kabbalah aan de andere kant legt de echte betekenis uit van deze woorden.

Vraag: Waarom ziet u een groep studenten niet als een Minian (traditionele groep van minstens tien mannen) die bidden?

Mijn Antwoord: Gebed geschiedt tijdens de studie, als een student de Schepper om correctie vraagt, en om hem de graad dien hij aan het bestuderen is, te helpen verwerven. Daarna streeft hij gedurende de dag naar deze transformatie, aangezien er geschreven staat “En hij bidt de hele dag”.

Vraag: Sommige mensen die bidden bereiken Lishma, ook al beginnen ze in Lo Lishma. Dit is precies hetzelfde als uw studenten! Ik ben ervan overtuigd dat “alle wegen naar Rome leiden”, maar u vindt dit blijkbaar niet?

Mijn Antwoord: Ik denk niet, ik weet dat niemand Lishma bereikt zonder Kabbalah nauwgezet en correct te bestuderen. En om mijn antwoorden te begrijpen moet je het ook bestuderen.

Vraag: Als de Schepper of het Hoogste Licht constant en onveranderlijk is, hoe kan Hij zich dan beperkt hebben? En hoe is het mogelijk dat de Schepper überhaupt wat geschapen heeft?

Mijn Antwoord: Constant en onveranderlijk betekent dat Hij Zijn intenties en handelingen niet verandert – Hij is altijd “Goed en doet Goed”, ongeacht het feit dat Zijn handelingen voor ons tegenstrijdig kunnen lijken.

Verwante Materialen – Engelstalig:
Laitman.com Post: Why Does a Kabbalist Wear a Skullcap?
Wondrous Wisdom: “A Point in the Heart – the Soul”
Rabash Article: “The Prayer”
Shamati #20: LISHMA (for Her Name)
Baal HaSulam Article: “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”
icon for podpress  Lesson on Pticha 09-12-2007 [55:13m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed