Wij Zullen Evolueren Tot Wij Macht Hebben Over De Hele Natuur

birthOnze ontwikkeling gaat steeds verder van een onbewuste naar een bewuste ontwikkeling. Dit is het geval in ons individuele leven, waarin we als baby geboren worden en opgroeien tot intelligente volwassenen. En een zelfde soort ontwikkeling maakt de hele mensheid door, die van generatie naar generatie volwassen wordt.

We moeten ons ontwikkelen tot een toestand waarin we de hele Natuur in onszelf belichamen.

Dit betekent dat we erover zullen heersen met onze geest en gevoelens, we zullen haar begrijpen, haar hele programma zien met alle verbindingen, en alles wat in al haar delen gebeurt.

Daarom wordt de wereldwijde eenheid aan ons onthuld – omdat de mens tot heerser over de hele Natuur moet worden. Dat wil de natuur van ons, en zij leidt ons daarheen in ons evolutieproces. Het is de bedoeling dat de mens het vermogen ontwikkelt om bewust over alle andere niveaus van de Natuur, levenloos, vegetatief en animaal, te heersen en erboven te staan.

Macht is geen negatieve kracht. Te heersen over de Natuur betekent haar te begrijpen, te voelen, haar wetten te kennen. Dat is de betekenis van heersen met de geest, en niet het misbruik van zwakkeren. Dat is de zin van het gezegde: de mens moet de hele Natuur in zich opnemen.

Evenals de Natuur alles bevat wat levenloos is en alle vegetatie, en alle dieren, zo moet elk mens het hele universum bevatten, en alles daarin. In onze waarneming zullen we de krachten beheersen die in het heelal werken. Of, anders gezegd, ze zullen beschikbaar komen voor ons, om ze te begrijpen, te bereiken en waar te nemen.

Tot dat niveau moet de mens opstijgen. Dit is de betekenis van het vers: “En allen zullen Mij kennen, van de grootsten tot de kleinste.” en: “Adam kende Eva”. Dit betekent dat de mens het Hoogste Licht zal verkrijgen, energie, wijsheid, en barmhartigheid. Daartoe zijn wij geschapen!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Are Approaching the State of Full Revelation
Kabbalah: Yesterday, Today, Tomorrow
Baal HaSulam Article: “Peace in the World”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed