Wij Moeten Het Gif Omzetten Naar Het Medicijn

when-will-suffering-disappearHet gehele genezingsproces geschiedt door het besef van het kwaad, door het kwaad te voelen met behulp van het gif. Het symbool van geneeskunde is een slang, gewikkeld om een beker gif. Maar in feite, handelt het tegengesteld – het geneest de persoon. Hoe is het mogelijk dat één hetzelfde ding, zowel de bron van leven en dood kan zijn. Het feit is, dat het de persoon is, die bepaalt hoe deze bron hem zal beïnvloeden. Hij is degene die bepaalt of de druppel gif giftig voor hem zal zijn, of hem zal genezen.

Sommige mensen wensen de menselijke natuur te bestuderen, en de begrijpen hoe ze die moeten genezen. Anderen gebruiken dezelfde studie om te leren hoe het gif in medicijn om te zetten. En anderen gebruiken alleen het medicijn. Echter, ze moeten minstens in een bepaalde mate beseffen dat ze ziek zijn! Ze moeten begrijpen wat het betekent om te leven, wat het betekent om te sterven, wat goed is, wat het kwaad is, en er achter komen dat er een geneesmiddel bestaat waardoor ze uit de ene naar de andere staat kunnen gaan.
Een persoon moet weten dat er een “arts” is, waar hij naar toe kan gaan. Iemand die hij kan betalen en de behandeling ontvangen en dat deze behandeling pijnlijk kan zijn. Maar hoe dan ook, hij moet deelnemen aan het genezingsproces.

De hele menselijke ontwikkeling, gebeurt onder de supervisie van de betrouwbare, echte Arts. De mensheid heeft het medicijn ontvangen, en het is door het ontwikkelingsproces gegaan. En nu is de tijd gekomen dat men zelf aan dit proces deel gaat nemen. Waarom? Omdat men alleen de staat van de “mens” bereikt, door aan het algemene systeem deel te nemen, door het op te zetten, door er naar te verlangen dat het opgebouwd word om het systeem van Adam te onthullen – het systeem van de zielen, die met elkaar door banden van het geven zijn verbonden. Dit maakt ze gelijk aan de kwaliteit van de Schepper.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Doctors Have a New Diagnosis, “The Crisis Syndrome”
Laitman.com Post: About Life, Death, and the Soul
Laitman.com Post: No One at the World Economic Forum Wants to Admit That They Have No Solution to the Financial Crisis
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
icon for podpress  Lesson 8 – St. Louis Congress 11-17-08 [1:32:42m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed