We Moeten Naar Een Hoger Niveau Van Bewustzijn Stijgen Om Onze Problemen Op Te Lossen

psychiatry-and-kabbalah1We hebben een ziekte geopenbaard, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de behandeling is, dus we blijven zoeken. Tot we een geneesmiddel vinden, zullen we ons ziek blijven voelen – zullen we de crisis blijven ervaren. Toch wordt het geneesmiddel geleidelijk onthuld. We weten dat als de mensheid een probleem of ziekte blootstelt, de mensen decennia of zelfs eeuwenlang naar een geneesmiddel zullen zoeken. In de Middel Eeuwen, braken er epidemieën uit in Europa, die zo groot waren dat ze de helft van de bevolking uitgeroeid hebben. Maar uiteindelijk vond men het medicijn.

Het lijden dwingt de mensheid om op zoek te gaan naar een geneesmiddel en het ook te vinden. Het doet de mensen gevoeliger worden. Ze worden begripvoller en meer onderzoekend. Iemands verlangen opent de deuren aan de Natuur, en dan vindt men dat waar die naar op zoek is. Er is een antwoord voor alles.

Hetzelfde geldt in ons geval. Als resultaat van ons lijden, zullen we de remedie voor de crisis vinden. Dit is moeilijk omdat het probleem in de persoonlijke innerlijke wereld gebeurt, binnen de verlangens en de psyche van de persoon, en dit is iets waar we de behandeling niet voor kennen. De laatste tijd zien we alle ellende die de mensheid overkomt plaats vindt op het psychologische niveau – zij het echtscheiding, drugs, depressie, de relaties tussen kinderen en ouders, de opvoedcrisis, de crisis in de wetenschap, de crisis wat betreft de houding van de persoon ten aanzien van de wereld, of onze verwaarlozing van de natuur. Dit alles gebeurt op het niveau van de psyche.

We zijn redelijk zwak als het aankomt op het overwinnen op onze psychologische problemen, aangezien een probleem alleen opgelost kan worden als men erboven uit stijgt. Men kan het dan van bovenaf onderzoeken en het begrijpen. Iemands geeft is dan in staat om het probleem van alle mogelijke hoeken te bevatten, en het probleem wordt “bevat” door het bewustzijn, om het zomaar te zeggen. Een persoon bestudeert het, voert een analyse uit en vervolgens een synthese.

Echter vinden psychologische problemen plaats op hetzelfde niveau als wij ons bevinden – het menselijke niveau. Dit is waarom we moeite hebben met het oplossen ervan. Als we deze problemen willen oplossen, moeten we naar een hoger niveau stijgen. En dan zullen we er achter komen hoe we dit zowel instinctief als bewust kunnen doen, als we alleen er naar verlangen om boven onszelf uit te stijgen. Anders, zoals er in “De Rol van Esther” gezegd wordt, zal deze “generatie tot dood veroordeeld zijn”. We zullen hier zeker niet mee instemmen, en om deze reden zullen we gedwongen worden om dit probleem op te lossen.

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “Eén Grondregel” op 05.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “One Precept” [58:17m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “One Precept” [58:17m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed