We Moeten De Landkaart Van Onze Verbinding Openbaren

man3We moeten weten wat voor Reshimot er nu in ons naar boven komen, ofwel welke Reshimot we moeten realiseren. Reshimot zijn in iedereen aanwezig, en ze worden voortdurend geopenbaard totdat een persoon de Wereld van Oneindigheid bereikt. We moeten weten welke van ze nu gerealiseerd dienen te worden, wat de natuur van ons verlangt, op welke manier, in welk tempo, en in welke volgorde. Met andere woorden, we moeten het causale verband kennen volgens welke deze Reshimot verschijnen en verwezenlijkt worden. Zonder deze dingen te kennen, zullen we niet in staat zijn om te voelen, noch te begrijpen wat er aan de hand is.

Bovendien, moeten we vandaag de dag weten, waaruit de verbinding tussen de mensen bestaat. Zonder deze “landkaart”, die de verbinding tussen iedereen weergeeft, zullen we niet in staat zijn om juist te handelen. Deze verbinding is niet meer de egoïstische soort zoals vroeger, waar sociologen, psychologen, politici en iedereen anders in staat was om de mensen volgens hun berekeningen te categoriseren, en met ze te spelen op de manier die hun eigen individuele ego ze ingaf. Tegenwoordig, moeten we leren over de innerlijke essentie van de verbinding, en bekend geraken met de kracht die werkzaam is binnen in de verbinding tussen de mensen.

Als een persoon zijn verlangens met een egoïstische intentie gebruikt, wordt dit in Kabbalah als een misdrijf beschouwd. Als men ze met de intentie om te schenken gebruikt, wordt dit beschouwd als het naleven van de geboden. De correctie van iemands verlangens (die altijd naast elk verlangen aanwezig is) transformeert het van egoïstisch naar altruïstisch. Dit wordt genoemd “het voldoen aan een gebod”. Dit is wat iedere persoon moet doen. Dit is de correcte manier om te bestaan volgens de natuur.

Het enige wat er in de natuur aanwezig is, zijn de 613 verlangens binnen in elk mens. En op het moment dat een persoon ze gaat gebruiken om zijn naaste te baten (wat als een juiste houding beschouwd wordt, ten aanzien van alle verlangens), voldoet hij daarmee aan zijn doel in het leven. Om deze reden moeten we begrijpen dat dit hoe elke persoon in de samenleving anderen moet behandelen. En totdat de persoon zichzelf op deze manier corrigeert, schaadt hij iedereen.

Een persoon moet zich voorstellen hoe deze “machine” of systeem verbonden is in een juiste en prachtige vorm – een vorm die gelijk is met Oneindigheid is, waar alle zielen met elkaar verbonden zijn, in één ziel. We moeten onszelf en anderen oproepen om dit systeem of vorm te bereiken. Dit wordt genoemd “de meerderheid volgen”, wat de wet van de Natuur is, en die van het Hoogste Bestuur.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Are at the Critical Point of Our Development
Interview with the Future: “The Acceleration of the Reshimot”
Article: “Selected Topics in Kabbalah”
Baal HaSulam Article: “Peace in the World”
icon for podpress  Giving and Receiving [04:48m]: | Download
icon for podpress  Lesson on Shamati #5: “Lishma is an Awakening from Above” [01:13:44m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed