Onze Verbinding Versnelt Onze Ontwikkeling Met Zeven Miljard Tot De Zeven Miljardste Macht

the-goal-of-creation-is-perfect-fulfillmentWe leven in een generatie als onze onderlinge verbinding onthuld wordt, ook al begrijpen we dit nog niet. In vorige generaties, werd deze verbinding niet openlijk geuit. Maar tegenwoordig zijn we verbonden door middel van het internet en de internationale radio en televisie netwerken. We wisselen informatie uit via deze kanalen en zijn ons bewust van het nieuws in de wereld.

De gebeurtenissen die plaats vinden aan de ene kant van de wereld, beïnvloeden andere delen wegens de snelheid waarmee informatie en geruchten verspreid worden door verschillende netwerken. Er zijn ook verschillende machtnetwerken. Als er iets aan de ene kant van de wereld gebeurt, wint iemand iets of verliest hij iets, zij het op het gebied van verkoop en geld, industrie, handel of economie.

We zijn van elkaar afhankelijk. We zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk net, die nu geopenbaard wordt als een overduidelijk feit. De mensheid is dit nu aan het ontdekken. We zijn onze verbindingen aan het openbaren op het niveau van gedachten en verlangens, en we bevinden onszelf in een situatie waar we niet aan kunnen ontsnappen of die we niet kunnen negeren. Elke dag zullen we meer dingen in de wereld onthullen die volkomen nieuw zijn. We zullen zien hoe als mensen in Zuid Amerika ergens aan denken, dan de volgende dag de mensen in Europa hetzelfde zullen denken, en de dag er op in Azië.

In het begin komt het naar je toe als een vreemde gedachte en vervolgens wordt het je eigen gedachte. Je vorige verlangen vervaagt en er ontstaat een nieuw verlangen. Grote veranderingen zullen van dag op dag plaats vinden, of zelfs sneller. En dit komt doordat de wereld volkomen gemengd is, wat hiervoor niet het geval was.

Hierdoor vindt vooruitgang plaats in een heel ander tempo. De tempo van onze ontwikkeling is niet lineair of zelfs exponentieel, het schiet omhoog. Het groeit exponentieel omdat het vermenigvuldigd wordt door het aantal mensen in de wereld en het aantal verbindingen tussen ze. En elke persoon, vermenigvuldigt het op zijn beurt met zijn verbinding en afhankelijkheid van anderen. Daarom is deze vermenigvuldiging, die keer op keer plaats vindt, dat wat onze ontwikkeling versnelt met zeven miljard tot de zeven miljardste macht.

Uit de les over Rabash’s artikel “De Activiteit van de Grootsten van de Natie” op 17.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]:| Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed