Kabbalah Is De Meest Nauwkeurige Taal Om Spiritualiteit Uit Te Drukken

there-is-no-time-in-the-torahTwee vragen die ik ontving betreffende de studie van spirituele teksten:

Vraag: Kan uw leer de studie van de Gemara vervangen? Wat is het verband tussen de Gemara en de wetenschap van Kabbalah?

Mijn Antwoord: Gemara is het vervolg op de Mishna. Beiden zijn deel van de Babylonische Talmud. Deze teksten spreken allemaal over de Schepper en de schepping, de correctie van de schepping en het bereiken van het doel- gelijkheid met de Schepper. Iets anders is er voor iemand in deze wereld niet te doen; het is de reden voor zijn aanwezigheid.

Om dit uit te leggen hebben Kabbalisten 4 talen gebruikt: de Tanach, Alachot, Agadot en de taal van Kabbalah. De taal van Kabbalah is de meest nauwkeurige, en daarom gebruiken Kabbalisten deze het meeste. Een enkele keer gebruiken ze de andere talen. Al deze teksten spreken over de handelingen van de Schepper. Daarom worden deze boeken “heilig” genoemd. Zie ook het deel “Vier Talen Worden Gebruikt in de Wijsheid van de Waarheid” van Baal HaSulam’s artikel “De Leer van Kabbalah en Zijn Doel” en het deel “Vier Talen” van mijn artikel “De Taal van Kabbalah“.

Vraag: Nadat ik lange tijd uw lessen gevolgd heb, is mij opgevallen dat u dezelfde onderwerpen steeds weer in andere bewoordingen herhaalt. Doet u dit bewust of is het enkel prettiger en meer acceptabel voor uzelf om geen nieuwe dingen uit de oorspronkelijke bronnen te onthullen? Ik heb u bijvoorbeeld nooit een poging horen doen om nieuwe aspecten van de Mikra te onthullen (een oorspronkelijke Bijbelse bron). U bent toch een Kabbalist en zou derhalve de innerlijke betekenis van deze geschriften moeten kennen.

Mijn Antwoord: Tijdens onze lessen volgens we een specifiek programma, net zoals de leerlingen van Rabash dit deden. Je kunt dit navragen bij al zijn leerlingen. In mijn tv shows bespreek ik de wekelijkse hoofdstukken uit de Thora. Al deze programma’s zijn via internet beschikbaar.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: How to Read the Torah
Laitman.com Post: To Pray Means to Reveal the Quality of Love and Bestowal Inside You
Interview: “Who is a Kabbalist”
Article: “The Secret Meaning of the Bible”
Baal HaSulam Article: “Introduction to the Book, The Tree of Life”, Item 1

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed