Het Uur Van De Waarheid Voor Het Amerikaanse Volk

truth1Een vraag die ik gekregen heb: Een tijdje geleden zei Mahmoud Ahmadinejad dat het kapitalisme bankroet is gegaan, in zoverre hij kon zien. Is volgens Kabbalah deze “voorspelling” waar?

Mijn Antwoord: Hij heeft in dit opzicht gelijk. Ook al vinden de Amerikanen het heel moeilijk om deze kapitalistische economie achter zich te laten, zullen ze of ze het nu leuk vinden of niet volgens een andere economie moeten beginnen te leven. Ik kan niet zeggen dat het socialistisch zal zijn, omdat dit woord in diskrediet is gebracht door alles wat er in Rusland en de rest van Oost Europa is gebeurd. Maar het woord “socialisme” is het juiste woord, omdat het in het Grieks “omwille van de samenleving” betekent.

In ieder geval is de oplossing van de wereld dat alle naties zich verenigen. Als Amerikanen zich nu zo zouden beginnen te gedragen, zou hun leven drastisch verbeteren. Contracten dienen opgesteld worden op het staatsniveau, waarbij er verzekerd wordt dat mensen in hun huizen kunnen blijven wonen, en dat de schulden bevroren worden, ook al worden ze niet kwijtgescholden. Het is nodig om de mensen een normale levensstijl te kunnen geven, aangezien het land anders uit elkaar zal vallen en nog grotere problemen zullen komen.

Het Amerikaanse volk zullen een psychologisch probleem hebben wegens de geest van het kapitalisme, zorg om zichzelf, en wedijver met elkaar, die in ze verankerd zijn, op de manier dat ze deze ideeën nog niet kunnen accepteren. Op deze manier zijn ze anders dan de rest van de wereld, waar sociale neigingen reeds bestaan op een of andere manier. Deze andere maatschappijen zorgen voor hun individuen in een grote mate.

Desniettemin, denk ik dat het Amerikaanse volk zal beseffen dat hun manier van leven kwaadaardig is en tegenovergesteld is aan de natuur. Ik zie ook dat ze de behoefte aan universeel, globaal onderwijs, opvoeding en verzorging beginnen te erkennen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Barack Obama “We Zitten Hier Samen In”
Laitman.nl Artikel: “Waarom Socialisme?” – Een Essay Door Albert Einstein
Laitman.nl Artikel: Zal Het Kapitalisme De Financiële Crisis Overleven?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed