Het Leven Duwt Ons Naar Een Hogere Dimensie

laitman_2009-03_4086Er overkomt ons iets dat nog nooit eerder gebeurd is: we zijn ons op een volkomen nieuwe manier aan het ontwikkelen.

In het verleden, ontwikkelde elke persoon zich individueel, maar tegenwoordig is ontwikkeling algemeen en gebeurt het als resultaat van onze wederzijdse invloed op elkaar. Dit is waarom we het op geen enkele wijze onder controle hebben! Ons egoïsme, dat als een barrière fungeert tussen ons, heeft geen instrumenten die we kunnen gebruiken om het overeind te houden in een systeem dat absoluut integraal is.

Dit zou hetzelfde zijn als een dier dwingen om deel te nemen aan het werk van een intelligent systeem. Een dier is niet in staat om het hogere niveau van de ontwikkeling waar te nemen, dat plotseling voor hem verschijnt.

Wij ook, zijn naar het netwerk van verbindingen tussen de mensen vandaag de dag aan het kijken en we beseffen nog steeds niet dat het een systeem van een hogere dimensie is, dat boven ons gesitueerd is. Dit systeem behoort aan de goddelijkheid toe, en iedereen die erin zit is absoluut verbonden met iedereen anders. In de tussentijd ben je niet in staat om het te begrijpen, om er deel aan te nemen en volgens zijn wetten te handelen. Om deze reden ben je aan het ronddwalen, net als een stukje hout in een stormige zee, met het gevoel dat je van kant naar kant gegooid wordt, van de ene situatie naar de andere, en je mist de kracht om te begrijpen wat er precies aan de hand is. Je bent niet in staat om in de stroom van het systeem mee te gaan, dat het systeem is van de krachten van universele, onderlinge verbondenheid.

Binnen een paar maanden of een half jaar, zal de hele wereld uitzien als een stormige zee van gedachten en verlangens die eerst op een locatie zullen ontploffen en daarna op de andere. Echter, ontploft er in werkelijkheid helemaal iets. Het is net alsof je iemand meeneemt, naar een fabriek en hij ziet allerlei soorten machines verward ronddraaien en lawaai maken. Maar als een professional daar naar binnen gaat, begrijpt hij onmiddellijk dat alles perfect werkt, volgens het juiste programma. Dit komt doordat hij het systeem en zijn wetten begrijpt.

Met ons is hetzelfde. Echter, zelfs de eenvoudigste persoon heeft tegenwoordig de methode die hem toestaat om onderdeel te worden van het systeem. Dit is de methode van Kabbalah, die de Schepper aan de schepsels onthult.

Het netwerk van krachten die tussen ons werken wordt nu aan ons geopenbaard in een negatieve vorm, van de tegengestelde kant. Maar door gebruik te maken van onze houding ten aanzien ervan, kunnen we het omkeren. Dit is van onszelf afhankelijk. Dit betekent niet dat we de Schepper moeten omkeren. In plaats hiervan moeten we onszelf omkeren, van ontvangst naar schenking. Dan zullen we op een geweldige manier langs de stroom heen zeilen.

Uit de les over Rabash’s artikel “De Activiteit van de Grootsten van de Natie” op 17.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]:| Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed