Er is Een Kracht Waardoor Wij Blijven Vragen En Veranderen

now-you-can-share-perceptions-over-the-internetWij zijn niets dan een verlangen tot ontvangen dat beheerst wordt door genot. Dit verlangen (wij) verandert van toestand naar toestand onder invloed van twee krachten: aantrekking en afstoting. De hele schepping bestaat dus maar uit twee componenten: een verlangen naar genot, en een genot dat dit verlangen in beweging brengt. Ze bestaan op elk niveau en in elk stadium, in vaste stoffen, kristallen, vloeistoffen, biologische en chemische elementen, en in alle levenloze en levende materie. De basis van alles is een verlangen naar genot en de vervulling die ertegenover staat.

Dit roept de vraag op: als al het bestaande slechts het verlangen naar genot en de vervulling daarvan is, dan lijkt dat een statisch systeem. Dus hoe komt het, dat het vanaf het eerste begin in beweging is? Tenslotte schiep de Schepper het verlangen om te ontvangen oorspronkelijk met behulp van de kracht van het geven. Dus zou het systeem een toestand van evenwicht moeten bereiken, en tot stilstand moeten komen, wanneer die beide krachten met elkaar in evenwicht zijn. Waardoor komt het systeem dan niet tot stilstand maar blijft het permanent bewegen?

Het antwoord is dat er in dit systeem nóg een kracht werkt. De kracht die in de schepping werkt is uit twee componenten samengesteld: de Schepper wil genot schenken aan het verlangen dat hij schiep, en daarnaast wil Hij dit verlangen gelijkwaardig maken aan Zichzelf. Daarom kent dat verlangen een gevoel van genot en openbaart zich daarbinnen nog een ander gevoel: het voelen van de Gever.

Daardoor ontstaan onze twee vragen: “Waartoe? Waarom?” En deze twee vragen laten ons niet rustig genieten van het leven. Anders zouden wij een evenwichtstoestand bereiken en net als de dieren worden. Alles zou goed en wel zijn, en de hele Natuur zou tot stilstand komen wanneer dit evenwicht zou worden bereikt.

Maar het doel van de Schepper is om de hele schepping, inclusief de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus, gelijkwaardig aan Zichzelf te maken. Daarom zit er in alles beweging. Maar wie of wat zet alles in beweging? Het is niet het verlangen om te genieten en genot te ontvangen, maar het voelen van de Gever, dat zich binnen dat genot openbaart.

(Uit de les over het artikel van Baal HaSulam: “De Vrijheid“. op 6-3-2009)

Verwante Materialen:
icon for podpress  Watch the Lesson, “The Freedom” [55:51m]:| Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Freedom” [55:51m]: | Download

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: Er is Een Kracht Waardoor Wij Blijven Vragen En Veranderen […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed