De Openbaring Van Onze Verbinding Is Een Teken Van De Komst Van De Messias

soul-and-body

Op het moment dat we de verbinding tussen ons beginnen te onthullen, leven we in de generatie van de Messias. Als we het feit onthullen dat we één familie zijn, is dit een teken van de komst van de Messias, omdat we hiermee het systeem van Adam HaRishon openbaren. Vroeger konden mensen doen wat zij wilden, maar nu moeten ze gelijk worden aan dit systeem. Deze verbinding symboliseert het einde van de verbanning.

De Ari en Chaim Vital voelden zelfs in hun tijd dat de ballingschap ten einde kwam, en dit was 500 jaar geleden. Dit is waarom Chaim Vital schreef “Ik wacht op de Messias, maar Hij komt nog niet“. Voor hem was het duidelijk dat de ballingschap geëindigd was. Alle grote Kabbalisten spraken hierover, waaronder Baal Shem Tov en Baal HaSulam.

Maar tegenwoordig is dit niet alleen duidelijk aan de grote Kabbalisten, die het hele systeem van zielen kunnen zien in zijn geopenbaarde vorm: maar zelfs een gewone persoon komt het tegen. Mensen voelen het nog niet helemaal, maar ze horen erover. Elke persoon ziet en begint te voelen dat hij van iedereen anders afhankelijk is. Hij begint te voelen dat er een systeem van wederzijdse verbinding aan het werk is. Dit is de openbaring van het systeem van de zielen, genoemd “De Eerste Mens” – Adam HaRishon. Maar de kracht die nu binnen dit netwerk van zielen van kracht is, is negatief. Het is een kracht die tegengesteld is aan de Schepper. Echter als je Hem vraagt, zal Hij zich naar je toekeren!

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “Messias’ Hoorn” op 24.03.2009

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Coming of the Messiah
The Kabbalah Experience: “The Messiah and the End of Days”
A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah: “Discovering the Unified Structure”
The Open Book: “The Aim During the Study Shortens the Time of Correction”
Kabbalah Sources
icon for podpress  Watch the Lesson, “Horn of the Messiah” [01:28:04m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “Horn of the Messiah” [01:28:04m]: | Download

One Comment

  1. […] De Openbaring Van Onze Verbinding Is Een Teken Van De Komst Van De … Tags: congressen, download, evolutie, geschiedenis, gezondheid, internet, kinderen, lessen, liefde, onderwijs, spiritualiteit, televisie, vrouwen, waarneming, wereld […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed