De Nieuwe Werkelijkheid Is Geen Utopie Maar Een Natuurwet

contactEen vraag die ik kreeg: De wereld die u beschrijft, lijkt wel een utopie. Zelfs wanneer iemand ten bate van anderen wil werken, dan blijft hij bang dat iemand misbruik van hem maakt.

Mijn Antwoord: Ik heb het niet over een utopie. Ik stel alleen voor dat mensen beginnen in te zien dat we in een nieuwe, onderling verbonden wereld leven.

Ken je de wetten van een integrale wereld? Vraag de wetenschap naar de werking van een gesloten systeem, naar de harmonie die daar bestaat, en naar het programma dat de interactie tussen alle delen van een dergelijk systeem bepaalt.

De Natuur eist niet van ons dat we onmiddellijk de volmaakte harmonie met haar en met elkaar bereiken. Nee, de Natuur beïnvloedt ons nu om ons uit onze slaap te wekken. En zij biedt ons de mogelijkheid om deze zaak verder te onderzoeken.

Gedurende de eerste 20 jaar van het leven van een kind, doorloopt het een voorbereidend stadium, om te leren hoe het juist en bewust in deze wereld moet leven. Kunnen we hem aan zijn lot overlaten in deze enorme wereld, zonder hem de wetten te leren volgens welke de wereld werkt? Natuurlijk niet. Daarom hebben we scholen, universiteiten enzovoort. Alleen maar opdat hij de oude wereld begrijpt, die wij allemaal al kennen.

Tegenwoordig zijn we allemaal kinderen. Daarom is het belangrijk om een begin te maken met de opvoeding van de mensheid. Tot nu toe heeft de mensheid geleerd hoe je moet leven in een wereld die geregeerd wordt door de wet van de winst, die luidt: maximale winst tegen minimale inspanning. Maar nu wordt de oude Natuurwet vervangen door een nieuwe wet: de wet van onderlinge verbondenheid. Dit betekent dat we in één systeem leven, en daarom kun jij het niet beter hebben dan ik: als een van ons lijdt, lijden we allebei.

Daarom moet je dit systeem van onderlinge verbondenheid leren en nieuwe gedragswijzen aanvaarden. Alleen dan zul je voorbereid zijn op het leven in deze nieuwe wereld. En het gaat niet meer alleen om jou; nu moet de hele wereld dit leerproces ondergaan.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Utopian Attempts Are Doomed to Fail
Laitman.com Post: Life Is Pushing Us Into a Higher Dimension
Kabbalah Today: Article “A Requiem for Utopian Dreams”
Interview: “Tal Asher’s Interview with Rav Michael Laitman, PhD”
icon for podpress  Law of Interdependency [2:09m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed