De Crisis Is Eén Manier Om Ons Het Programma Van De Natuur En De Methode Van Correctie Te Doen Aanvaarden

you-cant-teach-anyone-through-force2Een vraag die ik ontvangen heb: Als het doel van de Natuur is, om de mens zover te krijgen dat hij het algemene bestuur erkent, wat is dan het doel van deze crisis, die ons naar een tegengestelde toestand voert – een volledig ontbreken van controle en een verlies van macht over de sociale systemen en ieder zijn persoonlijke leven? Op welke manier zal dit ons dichter brengen bij de erkenning van het algemene bestuur, als alles wat er gebeurt precies het tegenovergestelde is?

Mijn Antwoord: Hoe zou het anders kunnen gebeuren? Mensen verliezen controle over hun financiën, de macht over hun legers en troepen, en eigenlijk over alles. Ouders hebben hun kinderen niet onder controle, en hetzelfde geldt voor leerkrachten ten aanzien van hun studenten. Mensen zijn de controle kwijt over hun gezin en zelfs over hun instincten. Kijk alleen maar al naar wat er in de wereld gebeurt! Alles is verstoord: we lijden aan mentale stoornissen, we zijn verwijderd geraakt van de natuurlijke soort seks, we hebben verslavingen aan drugs ontwikkeld, mensen plegen zelfmoord etc. Kijk maar wat er gaande is in de wereld! Waar gaat dit dus allemaal over?!

Het is de manier waarop de Natuur ons laat zien dat de wereld de controle over zichzelf aan het kwijtraken is. Zelfs als we relaties met elkaar willen aangaan, omdat we hierdoor iets positiefs zullen bewerkstelligen, zullen we er achter komen dat we hier niet toe in staat zijn. Iedereen zal aan zijn eigen standpunt vasthouden, en niemand zal een verbinding zoeken met de ander. Zelfs als ons verteld wordt: “Maar je zult sterven als je je zo gedraagt!” – toch zullen we inzien dat we volkomen hulpeloos zijn en antwoorden: “Maar we kunnen niet anders handelen!”. Elke persoon zal voelen hoe zwak hij is, ten opzichte van zijn eigen natuur. Met andere woorden, het is noodzakelijk opdat we het kwaad binnenin onszelf zullen onthullen.

Mensen zullen de wetenschap van Kabbalah moeten openbaren – het programma van de Natuur en de methode van correctie. Het zal of zijn afgedwongen door de Natuur, langs het pad van immens en niet te bevatten lijden, of we kunnen het accepteren van de Kabbalisten die het nu aan de wereld openbaren.

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “Eén Grondregel” op 10.03.2009

icon for podpress  Bekijk de Les, “One Precept” – Engels [57:35m]: | Download
icon for podpress  Beluister de Les, “One Precept” – Engels [57:35m]:  | Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: De Crisis Is Eén Manier Om Ons Het Programma Van De Natuur En De Methode Van Co… Laitman.nl Artikel: Moeten We Bang Zijn Voor Wat De Financiële Crisis Teweeg Kan Brengen? […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed