Bruce Lipton “We Zijn Eén Geheel”

Een beroemde Amerikaanse bioloog, Dr. Bruce Lipton heeft het volgende gezegd: “We zullen geen mensheid worden tot we beseffen dat we allen één geheel zijn, en dat alle mensen zich met elkaar moeten verenigen.”

De belangrijkste ideeën die werden besproken zijn:

  1. Mensen zijn de cellen in een grote samenleving, die zich verenigen om hun gemeenschappelijke kennis te delen en één enkel levend organisme te creëren – de mensheid. We zijn geen mensen totdat we de mensheid gecreëerd hebben. Echter zullen we alleen de mensheid scheppen als we begrijpen dat we allen cellen zijn van één enkel levend organisme en we in harmonie moeten samenwerken. Dan zullen we het volgende niveau van de evolutie maken.
  2. Het internet is een evolutionair stadium, een communicatiesysteem die de alle “cellen” van het lichaam van de mensheid in staat stelt om met elkaar te communiceren en informatie uit te wisselen. Dit is de reden waarom we verenigd zijn geworden.
  3. Een menselijk wezen is in feite een replica van een cel. De essentie is eigenlijk eenvoudig: ongeacht hoe complex de persoon is, zijn er in hem geen nieuwe menselijke functies aanwezig, die niet aanwezig zijn in één enkele cel. Een menselijk wezen is een copie van de cel.
  4. Een gemeenschap van mensen is een meercellig stelsel, die tot overeenstemming komt en eenheid creëert, net zoals één cel. Dit maakt een gemeenschap van zelfverwezenlijking op. Als de mensheid eenmaal compleet is, zal de aarde, als één organisme zijn evolutie voltooien. We zullen dan eenheid bereiken.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: “Why Socialism?”- An Essay by Albert Einstein
Laitman.com  Post: New Scientific Discovery: The Universe Is a Giant Hologram
A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah: “As One Unit”
icon for podpress  Attitude [03:10m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed