Wat Is Het Nut Van Ons Lijden?

A Question Is the Sensation of an Empty DesireWe bestaan binnen in een wet van de natuur, die nu onthuld wordt en ons begint te verplichten om het onvoorwaardelijk op te volgen. Aangezien het een wet is, is het onmogelijk om het niet op te volgen.

Neem bijvoorbeeld de zwaartekracht. We kennen deze wet, we zijn in staat om een vliegtuig te bouwen die met gemak door de lucht heen kan bewegen, ook al is het zwaarder dan de lucht en aan deze wet tegengesteld. Echter, als we niet bekend waren met deze wet, zouden we neerstorten. Dit is hoe alle wetten van de Natuur werken: als men ze niet volgt, doodt hij zichzelf.

We beseffen het nog steeds niet dat we nu beïnvloed worden door een nieuwe wet van de natuur – de wet van universele onderlinge verbondenheid tussen de mensen. Deze wet verplicht ons om ons volledig te verenigen – om onze verlangens en gedachten te verenigen. Echter is dit volkomen tegengesteld aan onze huidige verlangens en gedachten.

Desniettemin, wordt de wet van universele onderlinge verbondenheid of wederzijdse garantie geleidelijk in ons geopenbaard, omdat we ons tot aan het benodigde niveau ontwikkeld hebben. In het verleden voelden we deze wet niet omdat we nog niet het laatste stadium van onze egoïstische ontwikkeling bereikt hadden.

Dit is de reden waarom we geleidelijk beginnen te beseffen dat we niet weten hoe alles om ons heen te gebruiken. We weten niet wat we met onze verlangens, gedachten en handelingen moeten doen om zelfs een klein beetje genot te ontvangen, zoals we vroeger deden. Tegenwoordig, zodra een persoon anderen wenst te gebruiken, wordt hij neergeslagen door een slaag. En als dit nog steeds niet aan iedereen duidelijk is, zal het binnenkort aan ze geopenbaard worden. Wat moeten we dus doen?

Om de slagen te verminderen, moeten we beter naar hun oorzaak kijken. We zullen dan zien dat deze “plagen van Egypte” er zijn om ons van ons egoïsme te scheiden, om ons in staat te stellen om te begrijpen dat het egoïsme de oorzaak is van al ons lijden. Maar is dit mogelijk? Kunnen we echt onszelf van onze aard scheiden?

Het is mogelijk, omdat als we deze staat bereiken, we de behoefte aan de hulp van bovenaf openbaren. Maar tot dat moment, hebben we niet eens een vermoeden van deze mogelijkheid. Het is dus niets anders dan het invloed van het lijden dat ons het juiste innerlijke verzoek helpt bereiken: “Laat de Hoogste Kracht komen en mij corrigeren!”.

We zien dan dat de Schepper dit opzettelijk gedaan heeft – opdat we het zouden voelen dat we Hem nodig hebben en dan zullen groeien en net zoals Hij zullen worden!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Are Coming Closer to the Law of Universal Connection
Laitman.com Post: The Revelation of the Creator Is Happening Here and Now
Laitman.com Post: The Crisis Is One Way to Make Us Accept Nature’s Program and the Method of Correction
From Chaos to Harmony: Chapter 4. “Breaching the Balance. The Crisis as an Opportunity to Restore Balance”
icon for podpress  Law of Interdependency [2:09m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed