Voldoening Van Verlangens Brengt Geen Voldoening In Het Leven

laitman_2009-02-23_2432_wOnderzoek heeft bewezen dat het behalen van doelen zoals welvaart, schoonheid en roem, mensen eigenlijk minder gelukkig maakt. Deze factoren brengen geen algemene tevredenheid in het leven met zich meer. Geluk kan alleen bereikt worden als een persoon als een individu groeit, een goede relatie heeft met zijn geliefden en toebrengt aan zijn maatschappij.

Onderzoekers hebben opgemerkt voldoening van verlangens niet altijd gunstig is voor iemands psychologische gezondheid of emotioneel welzijn. Degenen die snel materieel voordeel verwerven, lopen meer risico op het ervaren van negatieve emoties, zoals schaamte en woede, en hebben meer risico op kwalen zoals hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid.

Tegelijkertijd zijn mensen die spirituele doelen nastreven fitter in de fysieke zin, voelen ze zich positiever en hebben een sterke sociale relatie met de mensen die ze nabij staan en hebben minder last van stress.

Mijn Commentaar: Zelfs het egoïsme wint van iemands streven naar spirituele voldoening!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What’s The Difference Between Money And True Fulfillment?
Laitman.com Post: Studying Kabbalah Is Beneficial, Even For Your Health
Laitman.com Post: Unity Is The Way To Receive Complete Satisfaction
Baal HaSulam Article: “Peace in the World”
Basic Concepts in Kabbalah: Chapter 3.”The Giving of Kabbalah”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed