The Financial Times “De Kwaliteit Van De Menselijke Relaties Is De Meest Belangrijke Oorzaak Voor Geluk”

qualityIn het Nieuws (uit The Financial Times):Nu is de tijd rijp voor een minder egoïstisch kapitalisme“. Wat is vooruitgang? De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, stelt deze vraag al enige tijd en de huidige crisis maakt het noodzakelijk om hier een antwoord op te vinden. Volgens de Angelsaksische Verlichting, betekent vooruitgang een vermindering van misère en een vermeerdering van geluk. Het betekent niet een vergroting van de welvaart of innovatie, die soms nuttige instrumenten zijn, maar nooit het einddoel.

Dus we moeten ermee op houden het geld aan te bidden en een meer humane samenleving scheppen, waar de kwaliteit van de menselijke ervaring het criterium is. Onder de voorwaarde dat we onszelf in lijn met productiviteit belonen, kunnen we kiezen welke levensstijl het beste is voor onze kwaliteit van het leven. En wat zou dit inhouden?

Het begin punt is dat ondanks de massieve welvaart creatie, geluk sinds de jaren 1950 niet gestegen is. Niet in de V.S. en niet in Groot Brittannië, noch sinds de kortere periode in Duitsland. Geen onderzoeker betwijfelt deze feiten. Dus een versnelde economische groei is niet het doel waar we grote offers voor moeten brengen. In het bijzonder moeten we niet de belangrijkste bron van geluk niet opofferen, namelijk de kwaliteit van de menselijke relaties – niet thuis, niet op het werk en in de gemeenschap. We hebben te veel hiervan opgeofferd in de naam van efficiency en groei van de productiviteit.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Money Can’t Buy Happiness
Laitman.com Post: Humanity Is One Integral, Interconnected Organism
From Chaos to Harmony: Chapter 3 – Altruism is Life’s Law
icon for podpress  The Way to Yourself [23:55m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed