Onze Toekomst Is Afhankelijk Van Wat We Met Het Heden Doen

higherEen vraag die ik ontvangen heb: Als de oplossing voor al onze problemen gelegen is in het corrigeren van de relaties tussen de mensen, hoe verschilt dan de Kabbalistische aanpak van alle andere methodes die zeggen dat mensen goede daden zouden moeten verrichten.

Mijn Antwoord: De wetenschap van Kabbalah legt uit dat we allen bestaan in een net die ons allen samenbindt. Om deze reden moeten we elkaar behandelen alsof we in één boot zitten, of als leden van één familie. Baal HaSulam schrijft dat de hele wereld één familie is, en dat we om deze reden harmonieuze relaties of samenwerking tussen ons moeten opzetten, in plaats van onze huidige egoïstische relaties.

De algemene verbinding tussen ons die onthuld is, verplicht ons om in overeenstemming te zijn met elkaar. Dit betekent dat er overeenstemming moet zijn wat betreft onze handelingen, gedachten, verlangens en al het andere. Echter weet niemand hoe ze zeven miljard mensen op een harmonieuze manier met elkaar kunnen laten omgaan. En toch, verplicht de onderlinge verbondenheid die onthuld wordt ons om dit te bereiken.

De onthulling zal geleidelijk doorgaan, stap voor stap. Niemand weet hoe het volgende stadium onthuld zal worden omdat dit afhankelijk is hoe we het huidige stadium verwezenlijken. Om deze reden stellen de Kabbalisten voor dat de hele samenleving onderwezen wordt over de wet van onderlinge interactie die nu in de wereld onthuld wordt. Deze kennis zal de mensen in staat stellen om de juiste handelingen te verrichten.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Can’t Unite, But We Must
Laitman.com Post: Humanity Is Like Fish Caught In Nature’s Net
Laitman.com Post: We Will Evolve to Acquire Power Over All of Nature
Interview: “Enlightenment of Humanity”
icon for podpress  Law of Success [1:55m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed