De Problemen Van de Wereld Zijn Onze Problemen

ourSommige politici willen wel uitleggen dat alles afhangt van onze relaties met elkaar, maar ze hebben de middelen niet om dat te doen. Wanneer je uitlegt dat iedereen van iedereen afhankelijk is, verplicht je iedereen daarmee om zich te gaan verenigen met anderen. Dat betekent dat je alle eerder bestaande systemen doorbreekt, inclusief de nationale defensiesystemen, de politieke systemen, en alle krachten waardoor mensen tegenover elkaar geplaatst worden. Alles wat we tot nu toe deden was immers gebaseerd op concurrentie, op strijd en politiek: de ene bank concurreerde met de andere, de ene economie met de andere en zo voort.

Dit alles moeten we nu vernietigen, maar hoe kunnen we dat doen zolang de basis van de macht van alle autoriteiten in de wereld juist op die dingen berust? Bovendien moeten we, wanneer wij het oude systeem afbreken, de relaties tussen mensen gelijkvormig aan de wetten van de Natuur maken, in overeenstemming met de Natuur, en dat vergt grote inspanningen van ons.

De crisis wordt veroorzaakt door ons gebrek aan overeenstemming met de wetten van de Natuur. En als we deze Doos van Pandora openen, dan betreden wij een strijdperk met de hoogste concentratie aan macht, kracht, geld, vermogen en legers. Met andere woorden, dan zijn wij indringers op de plek waar het grootste egoïsme zich verschanst heeft. Juist hier moeten mensen zich nu realiseren dat ze totaal tegenovergesteld aan de Natuur zijn, dat ze onnodig zijn en schadelijk.

Dan komen we tot het soort situatie waarover Karl Marx schreef. Kun je je voorstellen hoeveel problemen er nog nodig zullen zijn tot dit alles boven water komt?

Deze problemen lijken misschien veraf, globaal, ver van ons verwijderd, en we vragen ons af: “Waar zijn die dan, wat heeft dit met mij te maken?” Maar het is een feit dat ze ons lot en ons dagelijks leven bepalen.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What Will It Take to Make the Simplest Person Realize That We’re All Interdependent?
Laitman.com Post: The Time Has Come to Perform an “Upgrade” on Ourselves
Laitman.com Post: A New, Spiritual World Awaits Us
Laitman.com Post: What Would It Be Like to Live In a Perfect World?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed