“Bemin Uw Naaste” Is De Voorwaarde Die De Natuur Ons Stelt

aboutEen vraag die ik kreeg: Er zijn mensen, groepen en organisaties die zichzelf beschouwen als één geheel en als dicht bij de Natuur staand. Zij zeggen dat ze van elkaar, van planten en van dieren houden. Is dit: “Bemin uw naaste?”

Mijn Antwoord: “Bemin uw naaste” is een wet van de Natuur, een voorwaarde die bestaat in de wereld om ons heen. Deze voorwaarde wordt nu plotseling aan ons geopenbaard omdat we ernaar toe gegroeid zijn, net zoals een kind opgroeit tot volwassene en zich opeens moet houden aan de wetten van de maatschappij.

Stel je voor dat alle media opeens aankondigen dat iedereen zich binnen een jaar aan de wet “bemin uw naaste” moet houden, en dat iedereen die dat niet kan, geëxecuteerd zal worden. Dit is helemaal niet grappig, het is de voorwaarde die de Natuur ons stelt. Maar we kunnen het niet zien.

Wat moeten we dus doen? We moeten leren hoe we “liefde voor de naaste” kunnen bereiken. We moeten ontdekken wat die wet betekent, dus wat de Natuur van ons wil. Wij kunnen niet ontkomen aan die wet – we moeten die leren. Maar hoe?

Door studie. Dit is de enige manier waarop mensen kunnen begrijpen dat er geen plek is om naartoe te vluchten, en dat de enige oplossing is: gecorrigeerd te worden door een speciale Natuurkracht. Deze speciale kracht beïnvloedt iemand die correctie verlangt, die het niveau van “bemin uw naaste” wil bereiken.

Het lijkt op een golflengte of een frequentie midden tussen miljarden frequenties, en je kunt die alleen opvangen als je ernaar verlangt. De Natuur vereist dat je afstemt op de frequentie waarop je kunt voelen dat het enige wat je wil is: je naaste beminnen! Dan zal deze Natuurkracht jou komen corrigeren.

Alle andere pogingen zullen ons tot een crisis brengen, opdat we daardoor de weg naar het doel vinden. Andere mogelijkheden verdwijnen langzamerhand om ons heen. Dit heet “de plagen van Egypte”, en die zullen ons tenslotte doen inzien dat we geen keus hebben. Als we in totale duisternis zitten, dan zullen we zelfs graag daarvan willen wegvluchten om dat ene “bemin uw naaste” te bereiken. Waarheen vluchtten de mensen uit Egypte? Alleen naar het liefhebben, zoals de vereniging die later plaatsvond bij de berg Sinaï bewijst.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Mens Werd Geschapen Om In Evenwicht Met De Natuur Te Bestaan
Laitman.nl Artikel: De Schepper En Natuur Zijn Hetzelfde
Laitman.com Post: We Will Evolve to Acquire Power Over All of Nature
Basic Concepts in Kabbalah: Chapter 3. “The Giving of Kabbalah”
icon for podpress  Altruism [00:59m]:| Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed