We Bevinden Ons Op Een Kritiek Punt In Onze Ontwikkeling

criticalEvolutie is nooit opgehouden, en vandaag hebben we het kritieke overgangspunt bereikt waarop de wereld van een egoïstische naar een altruïstische overgaat. Kabbalah verklaart dat het leven op aarde, op alle niveaus, door hetzelfde proces van ontwikkeling gaat. Daardoor heeft het onderzoek van bacteriën laten zien dat die op een bepaald punt in hun ontwikkeling door de omstandigheden gedwongen werden om van een vijandig en concurrerend gedrag over te gaan op vredige interactie. Dit resulteerde in de schepping van nieuwe, meercellige organismen, die zich later ontwikkelden tot complexe organismen, waaronder de mens.

Een vergelijkbaar proces vindt plaats op alle niveaus van de natuur, van levenloos tot menselijk. Ook wij zullen moeten veranderen van rivaliserende en vijandige groepen, naties, religies en beschavingen, in een wereldwijde familie. We worden inderdaad gedreven door onze innerlijke data (Reshimot – de spirituele genen van onze ontwikkeling) die net als onze biologische genen, data zijn die extern aan ons geopenbaard worden.

Het evolutionaire proces wordt op de volgende wijze door Kabbalah uitgelegd: De “dikte” van het egoïsme (Reshimot of Aviut) wordt voortdurend groter, en dit veroorzaakt het proces van de evolutie. Het egoïsme groeit via deze niveaus:

0-1 Levenloos

2 vegetatief of plantaardig

3 dierlijk

4 menselijk

Als het egoïsme het laatste, menselijke niveau van zijn ontwikkeling bereikt, wordt er een speciale eigenschap in geopenbaard: een verbinding met de Hoogste Bron – de hoogste graad, de Schepper of de Natuur. Maar deze laatste, vierde graad, ontwikkelt zich ook geleidelijk. Het gaat door zijn eigen innerlijke stadia heen(ook de stadia 0-1-2-3-4). In het laatste, vierde stadium van het egoïsme, onthult de mens zijn globale natuur. Dus op dit niveau van de ontwikkeling van de mens, moet hij beginnen om zich met zijn Bron – de Schepper te verbinden. De mensheid moet één worden, net zoals de Schepper.

Aan de oppervlakte lijkt de mens niets meer dan een biologisch systeem. Maar als dit systeem een bepaalde graad van ontwikkeling bereikt – het vierde stadium van het egoïsme, veroorzaakt dit “een systeem crash” – een upgrade qua organisatie en functioneren van het systeem, waardoor het naar het volgende, globale niveau gevoerd wordt. Dit is wat we tegenwoordig in onze samenleving zien.

Met andere woorden, het volgende niveau van onze ontwikkeling, het “spirituele” niveau dat onze gelijkheid met de Schepper vereist, begint geopenbaard te worden in ons. Voorlopig beginnen we het alleen maar te definiëren, te zien dat het globaal en integraal is. Echter, naar mate we meer bekend raken met deze nieuwe vorm van egoïsme binnenin ons, zullen we de behoefte aan de vervulling ervan: de Schepper, beginnen te voelen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Vaticaan Accepteert Darwin’s Theorie, Maar Kabbalah Doet Dit Niet
Laitman.nl Artikel: In De Evolutie Is Er Geen Weg Terug

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed