Waar Zit Jij In De Pyramide Van De Mensheid

laitman_2009-03_4166We moeten de mensen proberen te informeren – vooral in Amerika, Rusland en Europa – over het feit dat er een oplossing bestaat voor al onze problemen. Waarom is dat?

Net zoals alles in de natuur, heeft de mensheid de structuur van een pyramide, die uit verschillende niveaus bestaat, namelijk het levenloze, vegetatieve, dierlijke en het menselijke niveau. Het menselijke niveau zit aan de top van de pyramide en beïnvloedt alle niveaus er onder. Echter om “menselijk” te zijn betekent om de gedachte van de schepping en het evolutie proces te begrijpen. Alleen een zodanige persoon beïnvloedt de hele pyramide van de mensheid van boven af naar onderen toe.

Desniettemin, ook al zetten de verworvenheid en de perceptie van de werkelijkheid van die persoon, hem aan de top van de pyramide, wordt de pyramide zelf gedreven door al dezen die zich aan de onderkant bevinden, op het levenloze niveau. Zij zetten de pyramide toe om te bewegen door hun reactie van beneden naar boven toe (door MAN te verheffen). Toch, worden deze mensen alleen beïnvloed door het lijden dat ze in hun leven voelen, en niet zo zeer door een besef van het doel van de schepping of een toekomstvisie.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post:Our Desires Are Cleansed by Suffering
Laitman.com Post: We Can Develop Without Waiting for the Suffering to Come
Laitman.com Post: We Will Evolve to Acquire Power Over All of Nature
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Waar Zit Jij In De Pyramide Van De Mensheid Laitman.nl Artikel: Kabbalah Is De Wetenschap Van De Correctie Van De […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed