Met De Juiste Intentie De Obstakels In Je Leven Overwinnen Brengt Je Dichter Bij De Schepper

How Can Singularity Be Transformed Without Changing?Vragen die ik ontvangen heb over het overwinnen van de obstakels langs het pad:

Vraag: U heeft gezegd: “Alle obstakels die men ontvangt en zal ontvangen horen heftiger te worden, en men dient ze niet elimineren, maar te overwinnen”. Wat betekent dit?

Mijn Antwoord: Alle obstakels in het leven worden ons gegeven als problemen die we op school krijgen. Door ze op te lossen met de intentie van het verwerven van de eigenschappen van de Schepper, komen we dichterbij Hem. Als we dit zouden weten en het leven op deze manier zouden waarnemen, zouden we inzien dat ons leven een unieke kans is en we zouden uit de kooi van deze wereld komen en de Wereld van Oneindigheid binnengaan.

Vervolg van de vraag: Nadat u zei: “Men moet de indrukken die hij ontvangt nemen, de Reshimot, en ze vermenigvuldigen met de hulp van de obstakels. Door dit te doen zal men de Berg Sinai bereiken, en steeds hoger en hoger stijgen.” Zou u alstublieft willen uitleggen hoe ik de Reshimot en de obstakels moet vermenigvuldigen?

Mijn Antwoord: Hoe hoger men stijgt door iemands correctie, des te meer obstakels men tegenkomt. Zie punt 133 van “Inleiding tot Talmud Eser Sefirot“:

Het is eerder als een koning die voor zichzelf zijn meest loyale onderdanen in een land wilde selecteren en ze aan het paleis wilde laten werken. Wat deed hij? Hij gaf een openbare publicatie uit in het land, dat iedereen die het wilde, jong en oud, naar zijn paleis moest komen en deel moest nemen aan het werk binnen in zijn paleis.

Echter wees hij veel van zijn bedienden aan om de paleispoort te bewaken zowel als alle wegen die er naar toe leiden. Hij beval ze om sluw, allen die zijn paleis naderden te misleiden en ze af te leiden van de weg die naar het paleis leidt.

Uiteraard, begonnen alle mensen in de staat naar het paleis van de koning te rennen. Toch weigerden de ijverige bewakers ze op een sluwe wijze. Veel van ze overheersten ze en kwamen dichtbij de poorten van het paleis, maar de bewakers bij de poort waren het ijverigst. Zelfs als iemand de poort naderde, leidden ze hem af, en wezen hem weg met grote listigheid, totdat men wanhoopte en terugging op de manier waarop hij was gekomen.

Dus ze kwamen en gingen, maar herwonnen de kracht en kwamen weer en zo ging het voor een aantal dagen en jaren, totdat ze vermoeid werden van het verder proberen. Toch de enige helden onder ze waren diegene wiens geduld duurzaam was en ze versloegen de bewakers en openden de poorten. Ze werden onmiddellijk beloond, aangezien ze het gezicht van de Koning zagen, en Hij plaatste iedere persoon in zijn juiste positie.

Uiteraard, vanaf dat moment, hadden ze verder niets te maken met de bewakers die ze afleidden en misleidden en hun leven bitter maakten gedurende verschillende dagen en jaren, waardoor ze naar voren en achteren moesten rennen om de poort heen. Dit is omdat ze gezegend werden met het werken en dienen voor de glorie van het gezicht van de koning binnen Zijn paleis.

Vraag: Door de dag heen, ervaar ik ongeveer twee stijgingen en twee dalingen, soms drie. Ik stijg door mijn intentie te ontwikkelen en door de oorspronkelijke bronnen te lezen. Hoe zal dit later gaan? Ik begrijp dat de tijd tussen de stijgingen en dalingen steeeds korter zal worden. Is dit waar? En moeten deze staten elkaar per minuut afwisselen in het ideale geval?

Mijn Antwoord: Nee, veel vaker nog!

Vraag: U zei dat Reshimot elke seconde in ons naar boven komen? Gebeurt dit ook tijdens de slaap?

Mijn Antwoord: Ja.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: All Obstacles Are Surmountable
Laitman.com Post: Doubts Are Generated By New Degrees Being Revealed Inside You

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed