Kabbalah’s Model Van Een Nieuwe Wereld

Kabbalah's Model of a New WorldEen vraag die ik ontvangen heb: Het doel van elke overheid is om het bewustzijn van de mensen te sussen. Op die manier zullen mensen niet onder de invloed komen van enige vorm van extremisme. Daarom moeten de massamedia de massa dom houden ofwel hersenspoelen. Het is duidelijk dat de innerlijke capaciteiten van de mens zo niet gebruikt worden, aangezien ze sluimerend zijn geworden.

In de moderne systematische crisis, waarvan de essentie alleen door Kabbalisten gezien kan worden, is de overheid er nog meer op uit om de mensen te sussen, aangezien ze geen raad weet en zelfs toegeeft dat ze radeloos is! Welke oplossing stelt u voor?

Mijn Antwoord: Kabbalah biedt de enige oplossing, die de mensen kan activeren zonder het gevaar het kwetsbare evenwicht van krachten binnen de beschaving te verstoren, waardoor de wereld nog tegen complete verwoesting en chaos beschermd wordt.

De meest algemene stadia in het verwezenlijken van de oplossing zijn als volgt:

1. De “achtergrondfunctie” van de massamedia moet gebruikt worden om de mensen onbewust het begrip bij te brengen dat iedereen met iedereen verbonden is, en dat de mensheid één verenigd geheel is. Daarnaast moeten de mensen leren te begrijpen wat “goed” en wat “slecht” is – altruïsme, de erkenning dat alle mensen onderling afhankelijk zijn en daden die daarmee overeenkomen, is goed – egoïsme en het kleinzielig nastreven van eigenbelang is slecht, zowel voor het individu als voor de mensheid als een geheel.

2. Als dit eenmaal in het bewustzijn van het publiek begint door te dringen, zullen we de mensen gaan motiveren om bewust te worden en altruïstische handelingen te gaan verrichten. In het begin zal het motief zijn om voor de hand liggende, eenvoudige, stoffelijke problemen op te lossen, opdat iedereen de voordelen ziet van de nieuwe manier van denken.

3. Zelfs al in de stadia 1 en 2, is het noodzakelijk om gedachten over het bestaan van één enkele kracht, het uiteindelijke doel van het universum, in de informatiestroom te introduceren:

a. Eerst moet dit gedaan worden op een complexe manier, die alleen toegankelijk is voor degenen die nadenken.
b. Als het actieve stadium begint, moet dit gedaan worden via eenvoudige informatie die voor de massa begrijpelijk is, en waardoor het overduidelijk wordt dat dit de meest aantrekkelijke wereldbeschouwing is voor iedereen.

Dit geeft ons de kans om de hele mensheid te verenigen tot één enkele impuls om ons gemeenschappelijke probleem op te lossen, en tegelijkertijd – tijdens het oplossen van het probleem – zullen de gescheiden zielen zich verenigen om één mensheid te vormen.

Wat is er bijzonder aan dit voorstel? Kabbalah is de enige basis waarop een ideologisch systeem geschapen kan worden dat aan twee elkaar uitsluitende criteria voldoet:

• Het systeem dient dermate krachtig te zijn dat het bewustzijn van de mensen er niet door gedesillusioneerd zal worden en het niet zal verwerpen;
• Het systeem dient de massa te stimuleren om hun bewustzijn te transformeren;

Alle andere ideologische modellen voldoen aan slechts één van deze vereisten:

• Óf het hele systeem is effectief in het stimuleren van het bewustzijn van de mensen, maar het is niet duurzaam (bijvoorbeeld revoluties);
• Óf het systeem hersenspoelt het bewustzijn van de mensen, maar daardoor berooft het hen van de actieve, creatieve kracht die de wereld kan veranderen (bijvoorbeeld religie).

Bovendien verwerpt de mens, na een bepaalde periode van innerlijke veranderingen de grenzen van het voorgestelde model en vanaf dat moment wordt de weg van zijn bewustzijn onvoorspelbaar. Maar Kabbalah helpt mensen het model van een nieuwe wereld te bouwen, dat gegarandeerd en bij alle veranderingen zal werken, en waardoor het bewustzijn van het individu zich onbegrensd kan ontwikkelen, gedurende zijn hele leven.

Dit komt doordat Kabbalah gebruik maakt van een fysiek principe dat vroeger onbekend was: wanneer de onderdelen van een systeem op de juiste wijze verenigd zijn, verkrijgt het systeem als geheel energie. Met andere woorden, zonder onze materiële natuurlijke hulpbronnen (voedsel, water, olie etc.) te veranderen, kunnen we al onze problemen oplossen eenvoudig door de mensen op een altruïstische manier te verenigen, in plaats op een egoïstische (zie het voorbeeld van de Wolf, Geit en de Kool).

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What Were We Wrong About Back in Babylon?
Laitman.com Post: The Goal of Creation is Perfect Fulfillment
Laitman.com Post: The Solution – Excerpts from the Writings of the Last Generation by Baal HaSulam
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed