Hij Die Een Slaaf Koopt, Koopt Een Meester

Religion Is a Cultural Tradition, Whereas Kabbalah Deals With Man's Correction Through Revealing the LightEen vraag die ik ontvangen heb: U zegt dat de Joden altijd al een spirituele natie waren, en dat ze zo zijn sinds de natie is ontstaan, sinds de tijd van Abraham. En u zegt dat iedereen gelijk was. Maar hoe zit het de slaven?

Mijn Antwoord: De Joden waren geen natie, ze behoorden tot de Babyloniërs, die Abraham uit Babylon naar Canaan (Israël) gevolgd zijn. Deze groep verenigde zich rondom het idee “bemin je naaste als jezelf”. Wat ze bij elkaar bracht was het verlangen om deze eigenschap te verwerven, en daarmee gelijk te worden aan de Schepper. Gelijkheid van vorm met de Schepper stelt men in staat om de Schepper te openbaren, en dit is het doel van de schepping.

Wat betreft de slaven, moet je niet denken dat de houding van de Joden ten aanzien van de slaven, leek op de behandeling door de andere naties. Het volgende staat in de Thora (Shemot 21:26): “Als een man zijn slaaf slaat, zij oog of tand beschadigt, moet hij hem bevrijden.” – Er was een verbod tegen het pijnigen van de slaven. Een herziening van de wet (Mechiltah) specificeert dat als de eigenaar enige schade toebrengt aan zijn slaaf, hij zijn slaaf vrij moet zetten.

In essentie, was de slaaf een werknemer die geen loon ontving voor zijn werk, maar de eigenaar was verplicht om voor zijn slaaf te zorgen op dezelfde manier waarop hij er voor zou zorgen als ware hij vrij. Bovendien zeggen andere bronnen dat de persoon die een slaaf kocht, ook een meester kocht. Zie ook de boeken die over de verantwoordelijkheid spreken om met een slavin te trouwen etc.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Development of Reshimot Through History
Laitman.com Post: How Will We Live In the Last Generation?
Kabbalah Today Article: Who Are You People of Israel?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed