Het Rottende Russische Rijk

reality

Twee vragen die ik ontvangen heb over de huidige staat van de Russische overheid:

Vraag: Hoe kan de vereniging van de Russische overheid en het Russische volk mogelijk zijn, als er niet genoeg natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn om de hele populatie in stand te houden?

Mijn Antwoord: De overheid moet de mensen een uitleg geven over het ware systeem van de wereld en de mensheid, over het algemene systeem en de volledige onderlinge afhankelijkheid van iedereen. Bovendien moet het hen vertellen over het gemeenschappelijke doel van de mensheid – onze gemeenschappelijke taak als mensen. Bovendien moet het uitleggen dat wij dit alleen samen kunnen bereiken, door het goede pad te volgen en deel te nemen aan onze eigen correctie van gelijk worden aan de Natuur, in plaats deze staat van liefde en schenking aan de naaste via het pad van het lijden.

Als je het Russische volk met deze boodschap aanspreekt, zul je zien dat ze je beter dan wie dan ook zullen begrijpen. Dit is omdat de Russische mensen meer geleden hebben, dan welk ander volk in de geschiedenis.
Zij zijn op zoek naar hun plek in de wereld tussen de andere naties, en ze hebben het nog steeds niet gevonden. Dit is de reden waarom de Russische mensen je zouden volgen. Echter moet je ze de waarheid vertellen en moet je doorzetten ondanks de obstakels. Anders zullen de tegenstanders van dit concept je vernietigen.

De mening van een internationale betrekkingen professor aan The New School, NYC, “Ruslands Rottende Rijk” (uittreksels):

Het probleem met Rusland is dat de staat zich ontwikkelt, maar de maatschappij niet. De structuren van democratie tegenwoordig zijn net zo onderontwikkeld als in de tijd van Peter de Grote… Het goed van het volk wordt opgeofferd voor het goed van de natie. En de mensen zelf zijn bereid om te geloven dat ze hun vrijheden moeten willen opgeven voor het goed van de grootheid van de staat.

Met een opmerkelijke standvastigheid, staat Rusland erop om haar rol in de wereld, als een unieke en bijzondere natie, zelf te definiëren. Rusland, onder Poetin, vindt dat het zich kan veroorloven om zelfverzekerd en assertief te worden, zelf militant, omdat het nog steeds zichzelf moet beschermen tegen de bedrieglijke invloed van het Westen, dat zo graag Rusland neer wil halen.

Het “Tweekoppige Adelaar” embleem, wijst naar het Oosten en het Westen – het werd oorspronkelijk in Rusland aangenomen tijdens het Byzantijnse verval – en na 1991 terug aangenomen is, als een status symbool.

Voor Poetin, blijft Moskou de “Derde Rome” waartoe het zichzelf in 1472 uitgeroepen heeft. Het niet-zo-subtiele idee achter al deze Byzantijnse nostalgie, is dat Rusland kan (en zou moeten) bestaan alleen als de tegenstander voor het Westen, die het Byzantijnse Rijk vroeger haatte en haar spirituele erfgenaam, Rusland, tegenwoordig ook haat. Echter, net zoals Josef Stalin, gelooft Poetin, dat Rusland alleen een van de machtigste naties van de wereld, door gebruik te maken van de harde hand. Poetin sluit zich inderdaad aan bij de traditionele gedachtegang van de Russische heersers: vrees is gelijk aan, of het overstijgt zelfs, respect …. “Ik heb het over de Russische intimidatie van haar soevereine buren, haar gebruik van olie en gas als een economisch wapen” – zegt Condoleezza Rice.

“Het beeld dat uit deze gedragspatronen naar boven komt, is dat Rusland steeds meer autoritair wordt op het eigen gebied, en agressiever in het buitenland” – zei Rice. Als de anti-Westen paranoia van Moskou doorgaat, en de Byzantijnse fantasie nog 15 of 25 duurt, zullen beide krachten er toe leiden dat China, de nieuwe wereld supermacht, het hele Verre Oosten en Siberië opslokt. Een steeds zwakker wordend Rusland zal ook Noord Kaukasus en de Wolga gebieden verliezen, aan hun steeds groeiende moslim populatie, en de Kalingrad zal wederom de Duitse Köningsberg worden. Rusland zal zijn 11 tijdszones verliezen en niet meer kunnen beweren Groter Rusland te zijn.

Vraag: Welke “geweldige wereld uit het verleden” heeft u het over? De wereld zonder zelfbepaling, waar autocratische regimes ons vertellen wat we moeten doen? De wereld waar je toekomst bepaald wordt door je geboorterecht, en niet door hoe hard je werkt? Er is nog nooit sprake geweest van een wereld waar zoveel mensen de vrijheid hebben om te kiezen. Is het perfect? Uiteraard niet. We hebben nog steeds te maken met de menselijke factor, die per definitie, niet perfect is.

Mijn Antwoord: Dit is hoe iedereen de wereld vandaag ziet. Dit is onze oude, bekende en eenvoudige wereld.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Is Het Kapitalisme In Rusland Realistisch Of Noodzakelijk?
Laitman.nl Artikel: Wie Zal Het Meest Getroffen Worden Door De Economische Crisis?
Laitman.nl Artikel: Rusland Zou De Weg Kunnen Voorgaan Naar Globale Vereniging

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed