Het Krachtigste Gebed Is Het Verlangen Van De Groep Naar De Eigenschap Van Het Geven

Mutual Guarantee in a Virtual GroupEen vraag die ik ontving: Welke rol speelt het persoonlijke gebed in Kabbalah, en wordt het door de Schepper gehoord? Kan een gebed dat iemand in zijn eigen woorden geformuleerd heeft, opstijgen? Mag het ook gaan over lichamelijke dingen, zoals het verlangen naar een eigen huis, of naar een goede gezondheid?

Mijn Antwoord: Een gebed tot de Schepper kan overal over gaan. Mar het moet uit het hart komen, de gesproken woorden doen er niet toe.

Eigenlijk is alles wat we voelen al een gebed. Maar wanneer onze verlangens, of gebeden, niet in dezelfde richting wijzen als het pad dat tot het doel van de schepping leidt, dus gelijkvormigheid aan de Schepper, dan worden ze “aangepast”. Met andere woorden, we krijgen als het ware “een slecht punt” (straf) en dit corrigeert ons. Maar deze weg naar het doel is lang en moeilijk.

Er is een andere, korte en plezierige weg, waarop we onze verlangens en gebeden zelf al richten op het bereiken van gelijkvormigheid met de Schepper, met het doel van de schepping. Hoe doen we dit? Het kan alleen door ons met de groep te verenigen en van de groep het verlangen te ontvangen naar de eigenschap van het geven. Het resultaat is dan een verlangen of een gebed, dat een “collectief gebed” heet (Tfila be Tsibur).

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Manier Om De Schepper Te Onthullen Is Het Juiste Verlangen
Laitman.nl Artikel: De Betekenis Van Gebed En Zegeningen
Laitman.com Post: What Is a True Prayer?
Rabash: Shlavey HaSulam – “The Prayer”
icon for podpress  Prayer [3:35m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed