Gordon Brown Komt Met Een Plan Voor Een Eerste Wereldwijde Gemeenschap

connectIn het nieuws (van The Times Online):De speciale relatie wordt globaal

Als historici later terugkijken, zullen ze zeggen dat er nooit eerder een dergelijke periode van wereldwijde veranderingen is geweest. De schaal en de snelheid van de wereldwijde crisis in het bankwezen zijn haast overweldigend. Overal voelen mensen die hun spaargeld aan de banken hadden toevertrouwd zich machteloos en bang.

Maar juist in moeilijke tijden en bij grote uitdagingen moeten landen visie, leiderschap en moed tonen – en…..we kunnen zelfs nog meer doen als we internationaal samenwerken. Dus nu is het tijd dat de leiders van alle landen van de wereld samenwerken en instemmen met acties die ons door deze crisis heen helpen en ervoor zorgen dat we er sterker uitkomen.

De wereld wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die de behoefte scheppen aan een doelgericht partnerschap, waarbij de hele wereld betrokken is. De wederopbouw van de wereldwijde financiële stabiliteit vormt een globale uitdaging die om globale oplossingen vraagt.

Maar de financiële instabiliteit vormt slechts een van de uitdagingen die de globalisatie met zich meebrengt. Wij moeten samenwerken om niet alleen een sterke groei zeker te stellen maar ook een lage uitstoot van koolstofdioxide, door de wereldwijde klimaatsveranderingen serieus te nemen. Onze inspanningen moeten gericht zijn op het scheppen van een meer stabiele wereld, waarin we niet alleen de overwinning behalen op het wereldwijde terrorisme, maar ook op armoede, honger en ziekte.

De globalisatie heeft grote vooruitgang gebracht en heeft miljoenen mensen boven de armoedegrens uitgetild doordat zij profiteren van de economische groei en de handel. Maar zij heeft ook nieuwe onzekerheden met zich meegebracht….Globalisatie is geen keuze, het is een feit, dus de vraag is of we er goed of slecht mee omgaan.

Ik zie dit wereldwijde new deal als een overeenkomst tussen alle werelddelen om hun hulpbronnen te investeren in de economie. Ik geloof dat hierbij centraal moet staan dat elk land zich inzet voor het toekomstige herstel van een groene economie, en dat ieder land dat wenst te participeren in het internationale financiële systeem, akkoord gaat met gezamenlijke principes wat betreft een financiële regulering die internationaal gecoördineerd moet worden.

Het is een wereldwijde new deal die niet alleen de basis vormt voor een duurzaam economisch herstel, maar voor een werkelijk nieuw tijdperk van internationale samenwerking waarin alle landen partners moeten zijn. Dit programma van internationaal gecoördineerde acties bestaat uit 6 elementen:

Ten eerste, universele actie om verdere verspreiding van de crisis te voorkomen, de globale economie te stimuleren en de intensiteit en de duur van de globale recessie te verminderen.

Ten tweede, actie ten behoeve van korte termijn leningen zodat families en bedrijven weer geld kunnen lenen.

Ten derde, alle landen zien af van protectionisme, en er komt een transparant systeem om de toezeggingen te kunnen controleren.

Ten vierde, hervorming van de internationale banksystemen om de gaten in de regelgeving te dichten zodat schaduwboekhouding geen kans meer heeft.

Ten vijfde, hervorming van onze international financiële instellingen en het opzetten van een internationaal alarmeringssysteem.

En tenslotte, gecoördineerde internationale actie om vandaag te bouwen aan morgen – om een wereldeconomie te scheppen die duurzaam is, niet alleen economisch maar ook sociaal en wat betreft het milieu.

Ik wil dat deze wens vervuld wordt doordat wij allen samenkomen om de 21e eeuw vorm te geven als de eerste eeuw van een waarlijk wereldwijde gemeenschap.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed