De Wetten Van De Toekomstige Samenleving

lawsEen vraag die ik ontvangen heb: Wat is “De Nieuwe Samenleving” geschreven door Rav Ashlag? Dit is bijna woord voor woord het Communistische Manifest:
1. Aanvaarding van de religie: “Hebt uw naaste lief als uzelf” , wat wil zeggen dat de religie is: “uw naaste liefhebben als uzelf!”;
2. Verspreiding van opbrengsten, zó dat iedereen werkt overeenkomstig zijn vaardigheden en ontvangt in overeenstemming met zijn behoeften;
3. Privé bezit bestaat, maar zijn eigenaar mag er niet méér van profiteren dan dat hij daadwerkelijk nodig heeft;
4. Grondbezitters zullen onder publiek toezicht gesteld worden, of onder wettelijk zelfbeheer, of door middel van de boekhouding;
5. De werklozen zullen net als de werkenden in hun behoeften worden voorzien;
6. Opbrengsten zullen gebruikt worden om openbaar bezit op te bouwen.
Vraag: Waarom preekt Kabbalah Communisme als het bewezen is dat het niet werkt?

Mijn Antwoord:
• “Hebt uw naaste lief als uzelf” is de algemene wet van de natuur, aangezien de natuur één enkel organisme is;
• “Van elk in overeenstemming met zijn capaciteiten, naar elk in overeenstemming met zijn behoefte” is de wet door middel waarvan ieder onderling verbonden systeem opereert;
• De eigenaar heeft er belang bij zichzelf te verwezenlijken omwille van de samenleving, omdat hij respect en aanzien krijgt;
• Hij blijft onder het toezicht van de samenleving tot hij op alle gebieden is opgestegen naar het niveau dat hem boven zijn egoïsme verheft;
• Degenen die werkloos zijn door oorzaken die buiten hun macht liggen, zullen evenveel als iedereen ontvangen;
• Alle opbrengsten, behalve die opbrengst die nodig is voor het eigen voortbestaan, zijn collectief en zullen ten bate van het hele systeem gebruikt worden.

Het verschil tussen deze en de Sovjet structuur is dat elke persoon de Hoogste Beloning ontvangt voor de gemeenschappelijke eenheid – samensmelting met de Schepper, een eeuwig en volmaakt bestaan! Daarom zullen de mensen het gebod “Bemin uw naaste als uzelf” met alles wat het inhoudt, naleven.
Maar de mensheid zal geleidelijk en vrijwillig tot deze toestand komen en niet door dwang, doordat de openbaring van de verborgen wereld de mensen de kracht en het verlangen geeft om erin te leven!

Verwante Materialen:
Baal HaSulam article: “The Future Generation”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed