Daily Archives: mei 4, 2009

Kwantum Teleportatie Helpt Ons Om Het Doel Van Het Leven Te Begrijpen: De Gelijkheid Van Vorm Van De Mens Met De Schepper

russiaIn het Nieuws (van ScienceBlog): Voor de eerste keer hebben de wetenschappers succesvol informatie geteleporteerd tussen twee aparte atomen in onverbonden omhulsels die een meter uit elkaar stonden. Kwantum informatie, zoals over het roteren van een deeltje of de polarisatie van een foton, werd verplaatst van de ene plek naar de andere, zonder door een fysiek medium te worden vervoerd.

Teleportatie werkt wegens een opmerkelijk kwantum fenomeen, genoemd “verwikkeling”. Als twee objecten eenmaal in een verwikkelde toestand worden geplaatst, zijn hun eigenschappen onlosmakelijk met elkaar verstrengeld… het meten van een van de twee objecten, stelt onmiddellijk de karakteristieken vast van het andere object, ongeacht hoe ver ze uit elkaar staan.

Mijn Commentaar: Het werkt op dezelfde wijze als onze spirituele ontwikkeling: als iemand de eigenschappen van de Schepper verkrijgt, wordt hij net zoals de Schepper! Hij teleporteert de Schepper naar zichzelf!

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Individualiteit En Uniekheid Worden Gerealiseerd Door Samensmelting Met De Schepper
Laitman.com Post: The Creator Is the Corrected You
Lesson on Article: “One Law”
Baal HaSulam Article: “The Acting Mind”

Zal Het Verleggen Van De Stroom Van De Rivieren De Effecten Van Globale Opwarming Verlichten?

warmingIn het Nieuws (van The External Economic and International Relations Department of Moscow): “Water en de Wereld”. De tijd is gekomen, vindt de burgemeester van Moskou, om terug te gaan naar het project van het herkanaliseren van een gedeelte van de stroom van de noordelijke rivieren, naar de zuidelijke regionen van Rusland en aangrenzende landen. “Sinds 1986, toen het project gesuspendeerd werd, is de opbrengst van de Ob Rivier met 25 kubieke kilometer toegenomen. Wat de rivier ons had kunnen opleveren zou de gevolgen van de opwarming van de Noord Atlantische Oceaan teniet gedaan hebben “, zegt Y. Luzhkov.

Mijn Commentaar: De mens heeft niet het recht om zich met de Natuur te bemoeien. We kunnen alleen dat, wat noodzakelijk is voor ons bestaan, uit de Natuur consumeren en nemen, zonder er wat dan ook aan te veranderen. Dit is de enige manier om onze natuurlijke omgeving te bewaren en er in evenwicht mee te blijven.

Maar het egoïsme van de mens groeit snel, en af en toe barst het uit, waardoor we in een steeds grotere oppositie komen met de hele Natuur, omdat de Natuur altruïstisch is. Het gevolg is dat we te maken krijgen met conflicten binnen de hele menselijke samenleving en zelfs binnenin onszelf. Omdat de mens het enige egoïstische wezen is, is hij de enige die zich tegen de algemene harmonie van de Natuur verzet.
Een ander voorbeeld van de houding die ons zo eigen is, vormen de ambitieuze activisten die de wereld proberen te “repareren”. Zij zouden over de noodzaak moeten nadenken om de mensheid te corrigeren. Zie Baal HaSulam’s artikel “Vrede in de Wereld“.

De menselijke houding van verwaarlozing van en superioriteit aan de Natuur, tezamen met het gebrek aan begrip van haar voorbestemming en van de betekenis van het leven, en daarbij het menselijke verlangen om over de Natuur te heersen en haar te bezitten, leiden de mensheid onvermijdelijk tot uitsterving!

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Hoe Kunnen We Balans Met De Natuur Bereiken En Een Halt Toeroepen Aan De Opwarming Van De Aarde?
Laitman.com Post: Climate Change Impacts Human Lives, the Economy, and… the Holiday Season Flights
Kabbalah Today Article: “Global Warming—So What!?”

Israel Behaalt Nieuwe Records

russia2In het Nieuws (vertaald van IsraelInfo): De Israëlische werkloosheidsdienst heeft het hoogste aantal werklozen geregistreerd in de geschiedenis van het land.

In het Nieuws (vertaald van Zman.com): In 2008 heeft het aantal echtscheidingen in Israël een nieuw record behaald!

Commentaar: Het land heeft echt veel om trots op te zijn! En dit terwijl het haar verantwoordelijkheid is om de hele mensheid te helpen om uit de crisis te komen en nieuwe positieve records te behalen (zie punten 66-71 uit Inleiding tot het Boek van Zohar).

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen
Laitman.com Post: The Jewish Nation Can Only Be Revived By Restoring “Love for One’s Neighbor”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
icon for podpress  The Role of the Nation of Israel [04:31m]: | Download

Zullen Liefde En Seks Ons Helpen Om Ons Vervuld Te Voelen Tijdens De Crisis?

billionIn het Nieuws (van BBC News): Het zal uiteraard zo zijn als mensen een verlichting nodig hebben van hun financiële zorgen zij zullen reiken naar natuurlijke medicatie verschaft door lichamelijk contact? Professor Helen Fisher van de Rutgers Universiteit verdedigt dat alleen al de stress die gepaard gaat met geld zorgen in het algemeen het niveau van chemische dopamine in de hersenen verhoogt – en dopamine wordt met romantische liefde geassocieerd.

Mijn Commentaar: Het verlangen is de materie van de hele schepping, inclusief die van ons. Onze gehele essentie is de wens om ons verlangen te vervullen. We willen het zoveel mogelijk door alle mogelijke middelen vervullen.

In de tijden van de crisis, verandert het verlangen van de mensen, net zoals de bronnen van de vervulling van dat verlangen. Aangezien mensen niet de vervulling kunnen krijgen waar ze naar verlangen, gaan ze terug naar de meest natuurlijke bronnen van voldoening – liefde en seks.

Echter zal zelfs dit tegenwoordig de mensen niet voldaan doen voelen omdat ons verlangen naar een wereldwijd verlangen transformeert, dat alleen vervuld kan worden als iedereen zich in één geheel verenigt.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Concentrate on Intentions, Not on Physical Actions
Talks: Kabbalah About Sex
Kabbalah & Relationships – “Why Are We So Preoccupied With Sex?”

We Moeten Onderdeel Worden Van Het Systeem Van De Natuur

partDe aarde is gelijk aan één enkele cel, en net zoals alles wat erop woont, evolueert onze wereld van een competitieve individualisatie naar en levensonderhoudende interactie. Natuur illustreert historische, wereldwijde onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van alle wezens die op aarde leven.

Het economische systeem functioneert op dezelfde manier als het menselijke lichaam. Door het lichaam als één enkel, verenigd organisme te bestuderen, kunnen we de juiste beginselen ontdekken om onszelf en onze samenleving te besturen. Deze beginselen zijn niet van nature in ons ingebouwd, maar eerder aan ons gegeven om vrij te gebruiken, opdat we ze vrijwillig onder de knie zullen krijgen en ze op onszelf zullen toepassen. We zullen dan de beginselen elimineren die schadelijk zijn voor de economie en het leven in het algemeen, en alleen die beginselen gebruiken die ons baten.

Het menselijke lichaam regenereert zijn cellen voortdurend, waarbij het dus zijn vorm behoudt en hetgeen dat het niet nodig heeft afscheidt. Het lichaam is in staat om het leven te behouden alleen onder de voorwaarde dat zijn biologische onderdelen elkaar ondersteunen en niet elkaar tegenstaan. In het verleden was de strijd om overleving het ontwikkelende principe. Echter, is de samenleving van tegenwoordig net als één enkel verenigd organisme, en als zodanig, wordt het bestuurd door een nieuw principe, dat van één enkel organisme. Dit principe stelt dat het leven gebaseerd is op de onderlinge verbinding tussen de levende systemen.

Dit is de reden waarom we in onze generatie, dienen over te gaan van het systeem van onbegrensde rivaliteit naar vrijwillige interactie. Tomeloze evolutie is beëindigd. Het systeem van de Natuur is geopenbaard en we moeten er een onderdeel van worden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel Wij Kunnen Elkaar Niet Meer Beconcurreren Omdat Wij Eén Enkel Organisme Vormen
Laitman.nl Artikel: Wat Is De Definitie Van Globalisering?
“Attaining the Unity of the Universe,” 07.07.04 – 07.13.04

Wat Voor Nut Hebben Jaloezie, Hartstocht En Eer?

g202Drie vragen die ik ontving over de betekenis van enkele Bijbelse verwijzingen:

Vraag: Ik zou graag de diepere betekenis kennen van het Boek van Ruth. Kan dit? Kan ik er ergens over lezen?

Mijn Antwoord: In Het Boek van Zohar staat een Kabbalistische interpretatie van het Boek van Ruth.

Vraag: Wat is het verschil tussen het gebod, “bemin uw naaste gelijk uzelf” en het verkrijgen van de kwaliteit van het geven?

Mijn Antwoord: Het verschil ertussen is hetzelfde als dat tussen een eigenschap en een handeling.

Vraag: Kunt u mij helpen deze zin te begrijpen: “Jaloezie, hartstocht en eer leiden een mens uit deze wereld.” (Avot)?

Mijn Antwoord: Door deze eigenschappen op de juiste manier te gebruiken kan iemand de egoïstische wereld achter zich laten, en de altruïstische wereld binnengaan.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Shame Brings Us Closer to the Creator
Laitman.com Post: Building the Third Temple
5 Things You Should Know About The Zohar
Lesson on Shamati #103: “Whose Heart Makes Him Willing”
Shamati #9: What Are Three Things that Broaden One’s Mind in the Work
Baal HaSulam Article: “Introduction to the Book, The Tree of Life”, Item 3

Amerikanen Zijn Optimistisch, Maar Bezorgd

a-new-years-wish-to-the-worldIn het Nieuws (van The New York Times): “Onderzoek Laat Wijdverspreide Steun aan de President Zien”. Na honderd dagen van de regeringsperiode van de heer Obama zei meer dan drie kwart van de ondervraagde mensen dat ze optimistisch zijn over de komende vier jaar met hem als president.

Mijn Commentaar: “Het hart van de wereldsleiders is in de handen van de Schepper” – Lev Sarim VeMelachim BaYad HaShem – een Kabbalistisch citaat.

In het Nieuws (vervolg): [Toch,] zijn bijna alle Amerikanen bezorgd dat de kosten van de economische programma’s belangrijke lange termijngevolgen zullen hebben voor de toekomstige generaties. Hierbij zegt 65% dat ze erg bezorgd zijn over de toename van de nationale schuld.

Mijn Commentaar: De echte crisis is nog niet in zijn geheel onthuld, en als het zover is, zal de mening van de mensen veranderen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Obama’s Nieuwe Stimulans Plan Is een Catastrofe Waar We Op Kunnen Wachten
Laitman.nl Artikel: Obama Zal Gelijk Aan Het Leven Moeten Veranderen

Kunst In De Nieuwe Wereld

artEen vraag die ik ontvangen heb: Tijdens het Congres, toen u een vraag van een vrouw beantwoordde, zei u dat soms, als een persoon Kabbalah begint te bestuderen, hij interesse verliest voor zijn beroep, vooral als het een creatief beroep betreft, dat omvat het maken van films, muziek, kunst etc. Ik schrijf nummers, maar onlangs ben ik tot het besef gekomen dat ik dit niet meer wil doen, ook al was dit werk vroeger het doel van mijn leven. Waarom gebeurt dit?

Mijn Antwoord: Dit komt doordat je iets belangrijker in het leven onthuld hebt, dan kunst. Nu mag je Kabbalah combineren met je voormalig beroep: maak films, muziek, of kunst over het verwerven van het doel van het leven, eenheid, iemands innerlijke zoektocht etc.

Eigenlijk, zal iedereen in onze wereld zijn beroep moeten harmoniseren met de nieuwe toestand van de wereld en de onthulling van de Schepper. En als iemand hiertoe niet in staat is, betekent het dat zijn beroep geen toekomst heeft.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Doel Van Kunst In De Moderne Wereld
Laitman.nl Artikel: Het Verschil Tussen Kunst En Schenking

De Wiskunde Van De Spirituele Eigenschappen

the-reshimot-surfacing-today-demand-spritual-ascent-of-all-humanityEen vraag die ik ontvangen heb: Hoe moet ik Baal HaSulam’s wiskundige verklaringen interpreteren, en de numerieke operaties zoals de optellingen en vermenigvuldigingen die hij gebruikt. Ik zal drie voorbeelden geven:

1) HATEVA = ELOKIM, dat wil zeggen 86 = 86 (uit het artikel “De Vrede“)
2) 2 х EKЕ = МB, dat wil zeggen 2 х 21 = 42
3) МХ + HAKAL = MAKOM, dat wil zeggen 48 + 138 = 186 (Beide zijn voorbeeld uit uw ochtendles over Talmud Eser Sefirot).

Ik begrijp het eerste voorbeeld, het betekent dat de essentie van deze twee objecten hetzelfde is. Maar wat is de betekenis van de “som” van de twee spirituele eigenschappen of een eigenschap die vermenigvuldigd wordt door een getal?

Mijn Antwoord: Deze operaties hebben betrekking op de combinatie van de kwaliteiten tussen twee spirituele objecten of twee toestanden van een object, of op hun resultaat. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op jou, in twee verschillende toestanden of op jou in verbinding met iemand anders.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What Is The Upper Light?
Article: “The Science of Kabbalah”
Article: “The Science of Kabbalah – A Method of Researching Man and the World”
icon for podpress  Lesson of 2009-02-26: “Talmud Eser Sefirot, volume 3, part 10, page 941, item 121” [26:39m]: | Download

Wanneer Zal Het Antisemitisme Verdwijnen?

anriEen vraag die ik ontvangen heb: De vrouw van een van mijn vrienden is Joods, en ze heeft me deze e-mail van een vriend doorgestuurd:

“Ik stuurde je “De Derde Jihad” toe, en nu stuur ik je dit, de foto’s van de Moslim Mars in San Francisco. Wanneer is dit soort haattoespraken legaal geworden?”

Dus ik stuurde haar de link toe voor KAB TV, om haar te laten zien dat er meer dan 6.000 zielen elkaar voor vrede en eenheid troffen in Israël. Ik zei dat ik denk dat er nog steeds hoop is voor de wereld.

Ik was verrast door haar angstige en arrogante antwoord deze ochtend: “Het is ongelofelijk naïef om te denken dat deze 6.000 misleide zielen, die tevens voor het grootste deel bestaan uit wat ik noem, zelfverachtende Joden, van de miljarden mensen in de wereld die anti Zionist of anti Israel/antisemitisch zijn, enige verlichting kunnen bieden in de enorme strijd die de Joden en ongelovigen in de toekomst staat te wachten.”

Ik zie het als deel van mijn verantwoordelijkheid om het Licht te helpen vestigen te midden van de onrust. Kunt u me helpen vrede te vinden met deze negatieve reacties, van zowel een Christen als een Jood?

Mijn Antwoord: Er is geen ander middel dat correctie kan brengen dan de verspreiding van de wijsheid van Kabbalah aan iedereen. Zonder de antisemieten zouden de Joden al heel lang geleden hun voorbestemming vergeten zijn! Alles wat er in deze wereld bestaat, met name de negatieve dingen, zijn noodzakelijk totdat we onszelf corrigeren. Daarna zullen deze dingen verdwijnen.

Iemand gaat alleen vooruit als hij de behoefte voelt om zijn huidige toestand achter zich te laten, omdat hij zich er slecht bij voelt. Maar Kabbalah geeft ons de mogelijkheid om het doel voor ons te zien. Daardoor vordert de mens in de richting van zijn doel, hij streeft er met liefde naar, gaat vooruit, en hij hoeft niet van achteren geduwd te worden door het lijden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Antisemitisme Wordt Veroorzaakt Door De Menselijke Natuur
Laitman.com Post: How Do You Get Rid of Anti-Semitism?
icon for podpress  The Role of the Nation of Israel [4:31m]: | Download