“Rechtvaardig” en “Verdorven” Zijn Spirituele Staten In Eén Persoon

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Twee vragen die ik kreeg over de begrippen “rechtvaardig” en “verdorven”:

Vraag: U heeft in een van uw ochtendlessen uitgelegd dat een “heilige man” zo genoemd wordt afhankelijk van de hoeveelheid inzet die hij heeft geleverd. Aan de andere kant heeft u uitgelegd dat een “heilige man” (Tzaddik) iemand is, die de Schepper rechtvaardigt (Matzdik) op het niveau van zijn spirituele verworvenheid, en het rechtvaardigen betekent niet erover spreken, maar het voor jezelf uitzoeken en als gevolg de handelingen van de Schepper waarderen. Dus heiligheid wordt bepaald door iemands gelijkenis van vorm met de Schepper. Maar wat maakt het uit hoeveel inzet je hebt getoond als heiligheid gemeten wordt aan het resultaat, aan de mate waarin men de Schepper rechtvaardigt?

Mijn Antwoord: Om het niveau van een “rechtvaardige man” te verwerven – met het doel de handelingen van de Schepper te onthullen en te rechtvaardigen, moet iedereen dezelfde hoeveelheid inspanning leveren, ook al verschillen die inspanningen per individu en worden ze “gemeten” in verhouding tot zijn vermogens en zijn kracht.

Vraag: In Shamati 86: “En Ze Bouwden Voorraadsteden”, wordt er gezegd: Het volgt dat de rechtvaardigen de kracht ontvangen om van kracht naar kracht te gaan door de verdorvenen, en de verdorvenen zijn tot stof geworden onder de voeten van de rechtvaardigen, en de rechtvaardigen lopen op de inzichten die verdorven blijven.

Daarom is, in retrospectief, dit werk bijzonder belangrijk. En niet vanwege de noodzaak, zoals ze eerst dachten, toen de kwade neiging er was. Nu zien ze in, dat het zelfs zonder de kwade neiging de moeite waard is om te werken in het geven en in geloof.

Wat wordt er in dit stuk bedoeld met “de rechtvaardige” en de “verdorvene”?

Mijn Antwoord: Rechtvaardig en verdorven zijn de vorige en de huidige toestand in één persoon.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Wat Hebben “Schurken” En “Profeten” Gemeen Met De Virtuele Groep Van Bnei Baruch?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: