Wat Betreft De Wereld Crisis Kunnen We Ons Uitstel Niet Meer Permitteren

When It Comes to the Global Crisis, We Cannot Afford to ProcrastinateEen vraag die ik ontving: Waarom leggen we een verband tussen de financiële crisis en de “Kabbalistische wereldrevolutie”. Gaat dat niet wat ver?

Mijn Antwoord: Er is een toestand van op zich staande objecten en een toestand waar deze zich verenigen. Als dit zich voordoet worden specifieke natuurwetten onthuld – de wetten van globalisering, communicatie, interactie en wederzijdse afhankelijkheid.

Individuen in het dierenrijk zijn egoïsten, maar zodra zij zich verenigen wordt er een natuurwet duidelijk, die het voortbestaan van hun systeem mogelijk maakt. Deze wet verplicht hen zich op te offeren voor de bestwil van het systeem, voor hun gemeenschap. In het dierenrijk gebeurt dit onbewust; het is instinctief en dit wordt blindelings gevolgd. De mensheid zou dezelfde natuurwetten bewust en gewenst moeten uitvoeren.

Omdat we tot nu toe nog niet verenigd waren was er geen noodzaak om ons over dit systeem te buigen of de wet van de Natuur te volgen, de wet van “schenken en liefde voor je naaste”. Maar zodra een vaste onderlinge verbinding zich voordeed in het oude Babylon – de eerste globale civilisatie (globaal genoemd, rekening houdende met het tijdperk, dus gebiedgebonden) – werd er meteen een crisis onthuld – onze onbalans met de natuurlijk wet van de menselijke gemeenschap, “hebt uw naaste lief zoals uzelf”.

In Babylon hebben we dit probleem kunnen aanpakken door hetzelfde systeem weer te vernietigen. We zijn uit elkaar gegaan en over de hele wereld verspreid. Vandaag zijn we verbonden en is er geen uitweg meer. We kunnen het wel proberen, maar door dit te doen gaan we alleen maar terug in de tijd. We kunnen ons niet voorstellen welke voordelen we dan zouden verliezen, want er is geen land in de wereld dat autonoom is, zichzelf volledig kan voorzien. Dit zou hetzelfde zijn als terugkeren naar het leenstelsel. Onze ontwikkeling, de vorm en het tempo zijn voorbeschikt in de natuur en diens integrale wetten. Gaan we er echter tegenin zullen we onze oppositie ontvangen in de vorm van een vreselijk lijden.

Dit is waarom Kabbalah stelt dat we geen enkel andere optie hebben dan het erkennen van de natuurlijke wetten van de menselijke gemeenschap, “Hebt uw naaste lief zoals uzelf” Natuurlijk kan deze relatie enkel worden overgenomen als ieder individu gecorrigeerd is van “voor mijn eigen bestwil” naar “voor bestwil van de ander”. Dit kan makkelijk zijn indien:

1. De gemeenschap en de massamedia dit steunen en bemoedigen, en degene die dit niet doen weren (niet vanuit bestraffing);

2. Mensen Kabbalah bestuderen (voor de massa, oppervlakkige bekendheid met de Kabbalah is voldoende) en hierdoor  hun volgende staat van bewustzijn aantrekken, die al in hen aanwezig is;

Ik denk dat uitstellen hetzelfde zou zijn als doden, in de letterlijke betekenis van het woord.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Hoe Krijg Je De Wolf, De Geit En De Kool Over De Rivier? (Hoe Los Je De Wereldwijde Crisis Op?)
Laitman.com Post: The Solution – Excerpts from the Writings of the Last Generation by Baal HaSulam
Article – “Lecture in Arosa”
icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [9:38m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed