Waarom Meer Mensen Het Online Nieuws Vertrouwen

From Our World, to the Virtual World, to the Upper WorldIn het Nieuws (van TSN):Online nieuws wordt “zeer geloofd” door twee vijfde (40%) van de geënquêteerden“. Online nieuws lijkt wereldwijd verspreid te zijn met een gemiddelde van tweevijfde ofwel 40% in 16 landen in het verslag over het vertrouwen van de online nieuws, terwijl de traditionele pers terugzakt naar 39%. 10% van de respondenten vertrouwt blogs. Wikipedia (24%) wordt in dezelfde mate vertrouwd als de kranten.

Mijn Commentaar: In de toekomst, naar mate we zullen proberen om onze handelingen en kosten te besparen, zal de uitgeversindustrie, inclusief boeken, vervangen worden door een elektronische industrie. De informatiesectoren van het Internet, zoals Wikipedia, zullen objectiever worden en het vertrouwen van de mensen winnen. Maar op dit moment worden ze beheerst door het egoïsme, nijd, concurrentie en vooroordeel.

Verwante Materialen (Engelstalig):
Laitman.com Post: From Our World, to the Virtual World, to the Upper World
Laitman.com Post: the Internet In a Time of Global Crisis
Laitman.com Post: Interview with the Future

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: Kranten Uitgeven Is Niet Winstgevend Meer Laitman.nl Artikel: Waarom Meer Mensen Het Online Nieuws Vertrouwen […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed