Onze Veiligheid In De Toekomst Is Afhankelijk Van De Verspreiding (Disseminatie) Van De Wijsheid Van Kabbalah

futureDrie vragen die ik ontvangen heb over de toekomst van de wereld:

Vraag: U heeft gezegd dat het bestuur van de wereld moet veranderen naar je naaste liefhebben als jezelf, ofwel naar één man met één hart. Waarom begint u niet met uw groep te werken met dit model, om als boegbeeld en inspiratie voor de rest te dienen? Zou het niet makkelijker zijn om het op kleine schaal in plaats van de grote te beginnen?

Mijn Antwoord: Wegens de huidige tijd en omstandigheden, kunnen we niet onszelf afsluiten maar moeten al onze energie wijden aan het dissemineren van Kabbalah in de wereld, aangezien het de middel is om te voorkomen dat de wereld verzeild raakt in Derde Wereld Oorlog.

Vraag: Wat bedoelt u als u zegt dat we nu het Bijbels tijdperk ingaan?

Mijn Antwoord: Ik bedoelde te zeggen dat we moeten beginnen om het Bijbelse principe “Heb Uw Naaste Lief Als Uzelf” na te leven.

Vraag: Met betrekking tot uw artikel, Eenheid met het Ware Doel kan het Bankensysteem Stabiliseren, hoop ik dat u niet spreekt over een nieuwe wereld orde, één regering, één bank, één munt, en iedereen die bewaakt wordt door middel van geïmplanteerde chips.

Mijn Antwoord: De hele mensheid is één integraal (allesomvattend) organisme. Daarom moet iedereen onderworpen worden aan één wet van totale interactie op alle niveaus van onze handelingen. Dit betekent, zoals Baal HaSulam in zijn artikel “De Laatste Generatie” schrijft, dat er uiteindelijk sprake zal zijn van één spirituele overheid, die alle handelingen van de inwoners van de wereld zal besturen.

Verwante Artikelen:
Laitman.nl Artikel: De Mogelijkheden Voor Onze Ontwikkeling: Oorlog Of Een Vredige Overgang
Laitman.nl Artikel: Baal HaSulam Beschrijft De Voorwaarden Voor Het Leven In Een Allesomvattende Wereld

Engelstalig:
From Chaos to Harmony: “The Evolution of the Correction Method”
Article: “Love for the Creator and Love for the Created Beings”
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed