In De Moderne Tijd Is De Psychologische Steun Van Religie Niet Meer Genoeg

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentNieuwsbericht (van University of Miami News): Zelfbeheersing is van doorslaggevend belang voor succes in het leven, en een nieuwe studie door Michael McCullough, professor psychologie aan de Universiteit van Miami, wijst aan dat godsdienstige mensen meer zelfbeheersing hebben dan hun minder religieuze tegenhangers. Enige van de meest interessante conclusies van het onderzoeksteam waren:

* Religieuze rituelen zoals gebed en meditatie beïnvloeden delen van het menselijk brein die het meest cruciaal zijn voor zelf-regulatie en zelfbeheersing.

* Als mensen hun doelen als “heilig”beschouwen, dan stoppen ze meer energie en moeite in het nastreven van die doelen, en daardoor hebben ze waarschijnlijk meer succes in het bereiken ervan.

* Een religieuze levenswijze kan bijdragen aan zelfbeheersing doordat zij mensen heldere gedragsnormen aanreikt, hen ertoe brengt hun eigen gedrag nauwkeuriger onder de loep te nemen, en hen het gevoel geeft dat God hun gedrag gadeslaat.

Mijn Commentaar: In onze tijd komt er aan dit alles een einde omdat het egoïsme in iedereen groeit. Mensen hebben niet langer een “naïef geloof” zoals in vroegere eeuwen. Alleen zij wiens egoïsme onderontwikkeld is, hebben dit soort geloof nog enigszins. En of het nu rechtstreeks zal zijn of door hun contact met de rest van de wereld (de andere zielen), zij zullen toch ook op het punt komen waarop hun egoïsme zich gaat ontwikkelen.

Dus, het geloof verdwijnt, en religie blijft als gebruik, als een manier om het huiselijk leven te reguleren. Godsdienstigheid verdwijnt langzamerhand, en het enige wat ons kan helpen weerstand te bieden aan het wereldwijde egoïsme en aan de onderlinge haat die in ons opkomt, is datgene wat Kabbalah ons onthult: inzicht in onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en de noodzaak om ons te houden aan het gebod: “Bemin uw naaste gelijk uzelf”.

Dit moeten we doen om te overleven, in plaats van andere egoïstische geboden van welke religie dan ook te volgen! Godsdienst zal ons niet helpen om de moderne onzekerheden, het lijden en de crisis aan te kunnen, ondanks het feit dat mensen zich nog steeds tot godsdienst wenden in de hoop verlost te worden van hun ellende. Iedereen moet hierdoorheen en moet tot de overtuiging komen dat het psychologische effect van religie niets meer tegen het zich ontwikkelende wereldwijde egoïsme kan inbrengen.

Dit komt doordat religie tot het niveau van “Domem de Kdusha” behoort, waarop iemand nog natuurlijkerwijs gehoorzaamt aan de gemeenschap, zoals een braaf kind. Dit is het niveau van het minerale, vegetatieve en animale egoïsme in ons. Maar in deze tijd klimt de mens op naar het “menselijke” (Adam) niveau van egoïsme, waarop het ons dwingt om individuele egoïsten te worden, en vervolgens om dit individuele egoïsme te overwinnen, en ons te verenigen om de Schepper te bereiken.

Daarom zegt Kabbalah dat godsdienst nog slechts als culturele traditie of als gewoonten van elk volk zal blijven bestaan, maar dat het geen psychologische steun meer kan bieden aan de mensen. Geloof zal vervangen worden door kennis van de Schepper, zoals staat geschreven, “Want allen zullen Mij kennen, van de kleinsten tot de grootsten!”. Kabbalah is echter niet tegen godsdienst, maar zal godsdienst aanvullen – om de leegte te vullen die binnen het groeiende moderne egoïsme ontstaat, en die onmogelijk door godsdienst gevuld kan worden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Spirituele Wortels Van De Drie Religies
Laitman.nl Artikel: De Oorsprong En Het Doel Van De Oosterse Leringen
Kabbalah Today Article: “Globalization 101″
Baal HaSulam Article: “A Speech in Celebration of the Conclusion of The Zohar”
icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [09:38m]:  | Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: In De Moderne Tijd Is De Psychologische Steun Van Religie Niet Meer Genoeg Laitman.com Post: What Is a True Prayer? Laitman.com Post: Why Is Studying Kabbalah Good for You? […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed