Het Verdriet Van De Wereld Is De Scheppers Uitnodiging Om Met Hem Te Verenigen

venture1Twee vragen die ik ontvangen heb over hoe we de Schepper voelen:

Vraag: Als ik meedoe aan het voelen van de verdriet van de wereld, beschuldig dan niet de Schepper?

Mijn Antwoord: Nee, niet als je de verdriet van de wereld interpreteert als zijnde een uitnodiging van de Schepper om met Hem te verenigen. Als je de wereld wenst te helpen hetzelfde te doen, en als je begrijpt dat perfectie alleen verworven wordt vanuit de afwezigheid ervan, dan zal je de Schepper rechtvaardigen, en in dat geval, is alles wat je rest, de wereld te helpen.

Vraag: Vandaag zei u tijdens de les dat des te lager het niveau van de persoon is, des te meer genot de Schepper voelt als die persoon inspanningen levert. Voor mij klinkt dit als een ongegronde bewering. Hoe kan ik dit verifiëren om te controleren of u het goed of fout heeft?

Mijn Antwoord: Ten eerste, is dit wat de Kabbalisten ons vertellen, de mensen die dit pad al bewandeld hebben. Ten tweede, zelfs in onze wereld kunnen we zien dat de ouders het grootste genot ontvangen van de kleinste baby, en naar mate het kind opgroeit, wekt hij ook minder verrukking op in zijn ouders.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: On Pleasure and Suffering
Laitman.com Post: Love Her Like Your Soul, Punch Her Like a Punching Bag
Interview with the Future: “The Exodus from Egypt – from Corporeality to Spirituality”
Baal HaSulam Article: “Introduction to The Study of the Ten Sefirot,” Item 48
icon for podpress  Lesson on Shamati #8: What is the Difference between a Shade of Kedusha and a Shade of Sitra Achra [53:14m]: | Download 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed