Het Oude Babylon Herrijst

What Came First, Religion or Kabbalah?Nieuwsbericht (van The New York Times):Nieuw Project om het Oude Babylon te laten Herrijzen“. Er wordt een groot plan ontwikkeld voor de restauratie van de plek in Mesopotamië, in het huidige Irak, waar eens de oude stad Babylon stond. Dit project, “De Toekomst van Babylon”, wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerd met een bedrag van $700.000. Het zal de archeologische vindplaatsen van de stad in kaart brengen, plannen ontwikkelen voor het behoud ervan, en de mogelijkheden onderzoeken op het gebied van toerisme en onderwijs.

Mijn Commentaar: Dit is een veelbetekenende gebeurtenis, want onze wereldwijde beschaving is een herhaling van de situatie in het oude Babylon. In het verleden was Babylon een stad waarin dezelfde omstandigheden aanwezig waren als die wij nu kennen, namelijk het leven als in “een dorpje” en het bestaan van “het Vlindereffect”. Met andere woorden, het egoïsme van de mensen groeide sprongsgewijs, en zij “begrepen elkaar niet meer”. Zo ontstond de uitdrukking dat zij “verschillende talen” begonnen te spreken. Maar tegelijkertijd kwamen de mensen erachter dat zij volledig van elkaar afhankelijk waren.

Toen begon een van hun priesters, Avram, de crisis te onderzoeken en hij legde de oorzaak ervan bloot: het gebeurde omdat de Natuur (of de Schepper) de mensen naar vereniging toe dreef. Dit onderzoek resulteerde in zijn correctie – de openbaring in hem van de eigenschap van geven en liefde. Hij realiseerde zich ook wat voor verbindingen er voor het overleven in en functioneren van een gesloten systeem nodig zijn. Hij veranderde zijn naam in Abraham: daarin wijst de toegevoegde letter ה (Hey of “h”) op de toevoeging aan hem van de Hoogste Kracht (geven en liefde). Vervolgens schreef hij : “Het Boek van de Schepping“.

Abraham onderwees wat hij had ontdekt, en zo vormde zich een groep leerlingen. Hij noemde hen “Israël” (Isra-El= rechtstreeks naar de Schepper), en samen gingen zij naar wat later het land Israël zou worden. De Babyloniërs die achterbleven, wisten zich aan de crisis te onttrekken, door hun onderlinge relaties te verbreken, en zich over de hele planeet te verspreiden.

In deze tijd, vanaf het eind van de 20e eeuw, zijn wij opnieuw in de situatie van “een klein dorp” en van “het Vlindereffect” beland, precies zoals de wetenschap van Abraham, Kabbalah, voorspelde. Maar nu bestaat deze toestand op wereldwijde schaal, zodat er geen plek is waarheen wij voor deze globalisering kunnen vluchten. Daarom staan er twee wegen voor ons open:

1. Lijden ten gevolge van de wanklanken in het systeem van onze beschaving, of

2. Wij kunnen Kabbalah gebruiken als de methode van correctie.

Hoe dan ook, wij worden ertoe gedwongen onszelf te corrigeren, om het niveau te bereiken waarop wij de bestaansvoorwaarden binnen een gesloten systeem kunnen zien, namelijk dat ieder daarin moet leven volgens de regel: “Bemin uw naaste gelijk uzelf”.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Fundament Van De Wijsheid Van Kabbalah

Engelstalig:
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “Avraham”
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “The Letters by Rabbi Amnon Saba”
Baal HaSulam Article: “The Future Generation”
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: