Egoïsme Drijft Ons Recht In De Bek Van De Slang

doNieuwsbericht (van GFK): In de internationale enquête van het GFK over bedriegen, die in meer dan 19 landen is gehouden, werd gevraagd of bedriegen tegenwoordig meer voorkomt dan tien jaar geleden, met name op school, in verband met belastingen, in de sport, op het werk, in zaken en in relaties. Bijna de helft van de ondervraagden dachten dat er nu meer bedrogen wordt dan tien jaar geleden.

Mijn Commentaar: Inderdaad, het egoïsme groeit, en wij kunnen die groei op geen enkele manier tegenhouden. Ook al geven we toe dat onze daden slecht zijn, toch schamen we ons er niet meer voor, we zijn er zelfs trots op.

Nieuwsbericht (vertaald van Israelinfo.ru): “Israëliërs zijn wreder geworden tegenover de zwakken”. Statistieken laten zien dat meer dan de helft van degenen die in 2008 op de wegen van Israël verongelukten, onbeschermde voetgangers, motorrijders en fietsers waren.

Mijn Commentaar: Dit is een bewijs van het toegenomen egoïsme, het negeren van de zwakken, en het gevoel van onbeschaamdheid door het feit dat zulk egoïstisch gedrag de norm aan het worden is. De ongelukken worden niet eens meer genoemd op de TV, en mensen hebben geen juiste houding daartegenover. Het egoïsme weerhoudt ons ervan om zelfs maar de meest fundamentele preventieve maatregelen te nemen. Onbeschermd stevent onze maatschappij recht op de bek van de Slang af!

Nieuwsbericht (van Mimes Online): Ofschoon er geen definitieve lijst van doodzonden bestaat, aanvaarden vele gelovigen de algemene zeven doodzonden: lust, gulzigheid, gierigheid, luiheid, boosheid, jaloezie en trots… nieuwe zonden zijn aan de horizon van de mensheid verschenen, die samengaan met het onherroepelijke proces van globalisering. Waar zonde in het verleden geacht werd een zaak van het individu te zijn, heeft het nu een “sociale weerklank”. Je zondigt niet alleen tegen God door je stelen, vloeken of begeren van de vrouw van je naaste, maar ook door schade toe te brengen aan het milieu, door moreel twijfelachtige wetenschappelijk experimenten uit te voeren of door genetische manipulaties toe te staan die het DNA veranderen of embryo’s gebruiken.

Mijn Commentaar: Dus hoe brengen we de zonden onder in een spirituele rangorde?

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Consequences of Egoism’s Growth
Odessa Congress 2005: “The Last Stage of Evolution”
Chaos to Harmony: “Chapter 4. Breaching the Balance”
Shamati #59: “About the Rod and the Serpent”
icon for podpress  Human Nature [03:14m]:  | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed