De Wereld Staat Op het Punt van een Monetaire Ineenstorting

betNieuws Rapport (uit CommodityOnline):De wereld is getroffen door hyperinflatie & monetaire ineenstorting“. De meest waarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen die zal leiden tot hyperinflatie en een monetaire ineenstorting is als volgt:

1. Een fundamenteel tekort aan goederen die essentieel worden geacht ontwikkelt zich en men verwacht dat dit niet op tijd kan worden opgeheven om aan de vraag te voldoen.

2. Consumenten die proberen essentiële goederen te bemachtigen waarvan zij denken dat er een tekort aan zal zijn, worden bang en zijn bereid steeds hogere prijzen te betalen om een reservevoorraad aan te leggen waardoor de tekorten groter worden en de prijzen steeds sneller zullen stijgen als er een verkopersmarkt ontstaat.

3. De prijzen voor essentiële goederen waaraan een tekort is stijgen wanneer een steeds groter deel van de beschikbare hoeveelheid geld in deze goederen omgaat, eveneens met toenemende snelheid, en aangezien de meeste van deze goederen consumptiegoederen zijn met een hoge omzet, stijgen de prijzen snel.
4. Het deel van het beschikbare geld dat omgaat in goederen, die essentieel geacht worden, neemt toe en de vraag naar minder essentiële goederen neemt af, dat wil zeggen dat de essentiële goederen onevenredig duurder worden dan normaal ten opzichte van de niet – essentiële waardoor geld vloeit naar de meest gevraagde goederen hetgeen de inflatie verder aanwakkert.

5. Het tekort aan essentiële goederen neemt sneller toe omdat de producenten zich concentreren op overleven op de korte termijn, het risico van de langere termijn wordt vermeden en investering in de productiecyclus wordt verminderd waardoor het onder 1. vermelde effect wordt versneld.

6. Het normale evenwicht van de vraag naar alle goederen verschuift in toenemende mate naar die goederen die nodig zijn om in primaire behoeften te voorzien en de mensen die betrokken zijn in het maken en verschaffen van minder onmiddellijk essentiële goederen of niet essentiële goederen worden werkloos en oefenen dan druk uit op de regering waardoor het onder 9. genoemde effect zal optreden.

7. Uiteindelijk ontstaat behoefte aan goederen die niet onmiddellijk vereist zijn maar wel essentieel zijn welke dan eveneens snel in prijs zullen stijgen omdat daarin ook tekorten zullen ontstaan.

8. Consumenten met het minste geld vinden het steeds moeilijker om zich te verzekeren van essentiële goederen, ze worden bang en zijn gedwongen een groter deel van hun geld te gebruiken voor essentiële goederen en vragen een hoger inkomen.

9. De vraag naar geld, afgedwongen door behoefte en angst wordt onweerstaanbaar zodat de regering zich onzeker gaat voelen en steeds grotere hoeveelheden geld beschikbaar gaat stellen.

10. Consumenten die het eerst het nieuwe geld gaan uitgeven zien nog enige waarde ervan, maar zodra dit nieuwe geld is verspreid en de waarde verloren is gegaan neemt de omloopsnelheid van het geld eveneens snel toe wanneer mensen snel geld omwisselen voor goederen, weelde wordt het beste beschermd gezien wanneer het is opgeslagen als goederen liever dan kasgeld wat de prijzen weer verder zal doen stijgen en de situatie afdwingen zoals onder 9 vermeld..

Mijn Commentaar: Dit is een volstrekt logisch scenario, hoewel het zich jaren kan voortslepen en daarom nu niet realistisch lijkt. Maar, belangrijker, de oplossing voor de economische crisis moet moreel van aard zijn omdat dit het volgende niveau in de menselijke ontwikkeling is. De oplossing moet fundamenteel anders zijn en ons naar een nieuw, volgend niveau brengen.

De universele onderlinge afhankelijkheid (de globale aard van ons “kleine dorp”) toont ons dat wij, om uit de crisis te komen, onze huidige relaties in tegenovergestelde moeten veranderen. We hebben altijd geprobeerd ons af te zonderen van elkaar, maar nu, om te overleven, zullen we moeten beginnen om elkaar te geven. We kunnen niet wachten op instructies van de autoriteiten of de regering. De mensen zelf moeten veranderen (zich corrigeren) en daarom is het aan hem om deze verandering te creëren (via educatie).

De nieuwe sociale relaties van wederzijdse zorg zullen stap voor stap een nieuw systeem van regeren voortbrengen – een raad van mensen die groots zijn voor wat betreft hun visie op Natuur en Gemeenschap (de Schepper).

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Kunnen We Een Recessie Vermijden? 
Laitman.nl Artikel: De Komende Stadia Tot Aan Het Eind Van De Crisis; Uitgelegd Door Economen En Door Kabbalah 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed