De Psychologie Van De Massa

What's the Right Attitude to Have To This World?Nieuwsbericht: (van WebWire):Een Dichtbevolkte Wereld: Onderzoekers gebruiken computersimulaties om het gedrag van een menigte in tijd en ruimte te onderzoeken.” Onderzoekers van de School van Geografische Wetenschappen aan de Universiteit van de staat Arizona, hebben een model ontworpen voor het gedrag van een massa, met de volgende resultaten:

1. In een menigte vindt er snelle non-verbale uitwisseling van informatie plaats.

2.De handelingen van een enkel individu kunnen de dynamiek van een complete menigte vormgeven.

3. Personen die normaal nooit a-sociaal gedrag, zoals plunderen, zouden vertonen, kunnen daartoe wel komen wanneer zij zich in een relschoppende menigte bevinden; en omgekeerd kan het slechte gedrag van a-sociale personen in toom worden gehouden door andere leden van een menigte die zich netjes gedragen.

Mijn commentaar: De wetenschap van Kabbalah legt deze zelfde wetten van individueel en sociaal gedrag al eeuwenlang uit. Zij legt deze en nog veel meer wetten uit, laat zien hoe we die zo kunnen gebruiken dat ze ten gunste van het individu werken, zonder zijn vrijheid te beperken, maar wel zo dat ze hem in staat stellen zich harmonieus te ontwikkelen. Tegelijk laat ze zien hoe we deze wetten zo kunnen gebruiken dat ze ten gunste van de maatschappij werken, zó dat conflicten tussen individuen en tussen het individu en de gemeenschap voorkomen worden. Zij legt uit hoe beide tot een ideale coëxistentie kunnen komen, waarin de winst van het individu gelijk is aan de winst van de maatschappij. Dit kan wanneer het belang van het individu even groot is als het belang van de maatschappij als geheel, door het nakomen van de wet: “Het algemene en het bijzondere zijn gelijkwaardig”. Het nakomen hiervan is mogelijk wanneer iedereen elkaars gelijke en onderling afhankelijk is, wanneer iedereen er enkel naar streeft het verlangen van het ene geheel te vervullen, dus wanneer hij dit als zijn roeping ziet, en wanneer hij zich hierdoor volledig voldaan voelt.

In deze toestand bestaan wij al vanaf het eerste begin. Zij wordt genoemd: “De Wereld van Het Oneindige”. Wij moeten ernaar verlangen om (moreel) uit onze huidige toestand, die we “deze wereld” noemen, op te klimmen naar het niveau van de “Wereld van het Oneindige”. Dit verlangen trekt het Licht (gevoel) aan van geven en liefde, dus het gevoel dat ons in de “Wereld van het Oneindige” vervult, en dit Licht zal ons dan corrigeren. Het zal ons de eigenschap geven van: “Bemin uw naaste als uzelf”. Dit is niet onvoorstelbaar. Zelfs de wetenschap bewijst tegenwoordig dat de eigenschappen van een mens inééns kunnen veranderen onder de invloed van de maatschappij. Daarom hangt alles af van onze beslissing om te zorgen voor de juiste invloed op elk van ons. Daarin zit onze vrije wil.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Conditions for Correcting the Soul
Laitman.com Post: Love Thy Neighbor as Thyself
Talk: There is No Coercion in Spirituality
Article: “The World of Infinity”
Article: “Freedom of Will”
Baal HaSulam: “Introduction to the Book of Zohar, Item 68″

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: