De Groep Is De Plek Voor Het Onderscheiden Van Al Je Spirituele Vragen

The Group Is the Place for Discerning All Your Spiritual Questions and AttainmentsVragen die ik ontvangen heb over hoe te werken binnen een Kabbalistische groep:

Vraag: In een van uw lessen heeft u gezegd dat de mensen in de groep naar me gezonden worden door de Schepper, en als ik van hen houd, zal de Schepper van mij houden. Dit is duidelijk met betrekking tot de spirituele, Kabbalistische groep van vrienden. Maar in mijn dagelijkse leven word ik omringd door andere groepen – mijn familie, buren, collegae en anderen. Zijn de mensen in deze groepen er toevallig, of moet ik dezelfde houding ten aanzien hebben als ten aanzien van mijn spirituele broeders?

Mijn Antwoord: In deze andere groepen moet je je gedragen net zoals de rest – functioneren net zoals een gewoon persoon en je spirituele vragen en verworvenheid verbergen. Anders zullen de mensen denken dat je een “alien van een andere wereld” bent, dat je anders bent dan zij, omdat je verschillende gedachten, besluiten en eigenschappen hebt – anti-egoïstische. Dit zal ze van jou af doen keren. Verberg jezelf dus!

Vraag: Ik begrijp niet wat dit betekent: “Verlaag je zelf en cijfer jezelf weg voor de groep, maar niet voor andere mensen, zodat je stevig kan voelen dat jij slechter en lager bent dan alle andere mensen in de wereld”.

Mijn Antwoord: Al jouw spirituele onderscheid vindt plaats in de spirituele wereld, in de één enkele ziel of met andere woorden – alleen met betrekking tot de vrienden in de groep. Wat betreft de rest van de wereld – beschouw het als een plek waar je lichaam bestaat.

Vraag: Is het juist om te zeggen dat het spirituele ontwikkeling is, als je voortdurend probeert te voelen “Wat de kracht van schenking is” door middel van je verbinding met de groep?

Mijn Antwoord: Dit is absoluut juist. Er is alleen één schepping – de gemeenschappelijke ziel. In de mate dat je het waarneemt, en binnen in, neem jede kracht  waar die het geschapen heeft en het leven geeft – namelijk de Schepper. Met elke handeling die je doet, moet je eerst het doel van de handeling bepalen, en er is alleen één doel voor alle handelingen (of dit onbewuste handelingen zijn, die plaats vinden in de hele natuur, of de bewuste handelingen die wij zelf verrichten) – namelijk om de Schepper in ons te onthullen.

Vraag: Baal HaSulam zegt dat de enige keuze die we kunnen maken, is dat we de juiste omgeving kunnen kiezen, met het doel om deze ons te laten beïnvloeden. Wat gebeurt er als we eenmaal de omgeving hebben gekozen en erin studeren? Wat moet ik als volgt doen? Waar blijft mijn vrije keuze dan?

Mijn Antwoord: De keus is de dagelijkse inspanning die je levert om onderdeel te zijn van de groep. Je hebt het niet bij het juiste eind als je denkt dat je de keus hebt gemaakt toen je bij de groep kwam. Het was de Schepper die je naar de groep heeft gebracht (zie Inleiding tot Talmud Eser Sefirot, punt 3 en 4), en nu heb je de vrijheid om er aan deel te nemen door dagelijkse inspanningen te leveren, ongeacht je verlangens.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Who Can I Talk to About Kabbalah?
Laitman.com Post: Practical Advice by Rabash
Rabash Article: The Purpose of the Association
Rabash Article: Love of Friends
icon for podpress  Lesson: “Introduction to Talmud Eser Sefirot,” item 4 [13-02-08] [55:37m]: | Download
icon for podpress  Lesson: “Introduction to Talmud Eser Sefirot,” item 4 [13-02-08] [55:37m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed