De Crisis Zal Iedereen Schoon Wassen

we-cannotEen vraag die ik heb ontvangen: Een van de beginselen van Kabbalah omtrent het innerlijke werk is de “herkenning van het kwaad”. Moet er niet ook een herkenning van het kwaad zijn in het collectief? U schreef:

“Er is alleen één enkele kans voor ons in onze wereld, om de gebeurtenissen te beïnvloeden: door voortdurend een steeds betere omgeving (samenleving) te creëren die elke persoon zal beïnvloeden. Deze omgeving zal iedereens prioriteiten veranderen van stoffelijk (ontvangen en iedereen gebruiken) naar spiritueel (schenking en liefde)”.

Erg waar. Echter, de mooie principes van Kabbalah zullen nooit ingesteld worden, omdat al het onderwijs, economie, media, overhead etc. bestuurd worden door de Federal Reserve, IMF, De Wereld Bank en de Bank of International Settlements, die elk segment van de maatschappij over hebben genomen, door middel van de exponentiële macht geschapen door de uitgifte van chartale munteenheden.

Mijn Antwoord: De crisis zal iedereen schoon wassen, en dan zal iedereen een “goed jongetje” of “goed meisje” worden. Dit is omdat we niets anders zijn dan een verlangen om te genieten, en als we ons slecht voelen, kunnen we alles en iedereen worden. We zullen alles eraan doen om ons goed te voelen, zonder te aarzelen om andere principes op te geven. Dit is waarom het zo makkelijk is om ons, ofwel ons egoïsme onder controle te houden.

Je zal iets zien gebeuren, wat nog nooit gebeurd is: opeens zal iedereen “goed worden”. Mensen zullen altruïstisch worden om te overleven. En dan zal iedereen de hogere waarde beginnen te begrijpen van de liefde voor zijn naaste. Maar mensen zullen het niet alleen waarderen omdat het ze comfort en veiligheid geeft; ze zullen het an sich waarderen. In feite zullen de mensen het zodanig op waarde stellen, dat zelfs als je ze al het rijkdom in de wereld aanreikt, ze dit alleen zullen aannemen om de anderen te baten.

Maar er is ook een ander, sneller, makkelijker pad dat tot hetzelfde resultaat leidt: we kunnen de Schepper onthullen, de Hoogste Wereld, en de verbinding tussen ons door Kabbalah te bestuderen. Als mensen de onderlinge afhankelijkheid zien van alles in de natuur en van alle mensen, zullen ze onmiddellijk op een correcte manier beginnen te handelen – en dan zal de crisis verdwijnen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Als Je Weet Dat Je Ziek Bent, Zoek Medische Hulp 
Laitman.nl Artikel: Niemand Bij Het Wereld Economische Forum Wil Toegeven Dat Ze Geen Oplossing Hebben Voor De Financiële Crisis 
Laitman.nl Artikel: We Moeten De Werkelijkheid Van Onze Volledige Onderlinge Verbondenheid Erkennen 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed