De Behoefte Aan Eén Globaal Onderwijs Programma

Changing the World Starts With Changing Our IntentionsIn het Nieuws (van Environmental News Science):Globale Opwarming Voorspelt Dat De Helft Van De Wereld Bevolking Per 2100 Honger Zal Lijden“. Klimaatsveranderingen zullen gewasopbrengsten opdrogen in de tropen en de subtropen aan het einde van deze eeuw, waarbij ze de helft van de wereldbevolking in een voedselcrisis zullen achterlaten. Het risicogebied strekt zich uit van het zuiden van de Verenigde Staten naar noord Argentinië naar het zuiden van Brazilië, van noord Indiana naar het zuiden van China naar het zuiden van Australië en hele Afrika.

Mijn Commentaar: Deze mensen zullen gedwongen worden om hun land te verlaten en naar het noorden toe te trekken. Maar kunnen de ontwikkelde landen een zodanige toevloed tegengaan? En als dit zo is, hoe dan? Misschien door gebruik te maken van nucleaire wapens, zoals Baal HaSulam in zijn artikel “De Laatste Generatie” schrijft?

De bron van al onze problemen is dat we onszelf van de natuur loskoppelen, en denken dat al het leven verdeeld is naar “de mens” en “de omgeving”. Deze kijk op natuur laat ons denken dat alles om ons heen de mens aanvult.

Zelfs als we wel voor het milieu zorgen, is dit alleen maar met het doel op ons beperkte gewin, zonder oog op het holistische systeem van de natuur. Inbreukdoen op dit gesloten systeem van de natuur, wakkert een negatieve reactie aan ten aanzien van ons. En aangezien we een product van de natuur zijn, lijden we op alle niveaus van ons bestaan.

Om deze reden moeten we al onze onderwijsprogramma’s, zoals “Red het milieu” vervangen, door programma’s zoals “De mens is een integraal onderdeel van de natuur”. Tenslotte, ligt de oplossing niet alleen in het zuiveren van het water van vervuiling en het herstellen van het ecosysteem, maar in het scheppen van één enkel systeem waar alles “Eén Natuur” is, in plaats van “de mens en de natuur”. Om deze reden moet er maar één educatieprogramma zijn, net zoals de Natuur één is. We moeten levende organismes imiteren en hen als model gebruiken hoe ons leven in te richten als één geheel.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Noodzaak Om Een Juiste Perceptie In Kinderen Te Stimuleren

Engelstalig:
Laitman.com Post: The Media Must Help Turn Our World Into a Giant Classroom
Kabbalah Today Article: The Tip of the Iceberg
Kabbalah Today Article: The Divine Conspiracy
From Chaos to Harmony: “Nature’s Plan”
Kabbalah on Education

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed