Wat Is Er Goed Aan De Crisis?

liveIn het Nieuws (uit The New York Times):Een recessie kan onze manier van leven veranderen.” In de Verenigde Staten en in andere welvarende landen, lijkt het gemiddelde peil van de lichamelijke gezondheid gedurende een malaise te stijgen. Zeker, het is zorgelijk om geen loon te ontvangen, maar het verdwijnen van de stress van een baan kan ook heilzame gevolgen hebben. En, belangrijker nog, mensen nemen misschien minder vaak de auto en verkleinen zo de kans op ongelukken, en ze geven minder uit aan alcohol en tabak. Ook hebben ze meer tijd om te slapen of te sporten, en zullen ze vaker thuis koken in plaats van ergens een snelle hap te eten…In de Verenigde Staten zorgt een stijging van de werkloosheid met 1% gemiddeld voor een daling van het sterftecijfer met 0.5 %….

In zijn boek uit 2006: “De mythe van de Grote Depressie”, bestudeert David Potts de sociale geschiedenis van Australië in de jaren 30. In het jaar 1930 steeg het zelfmoordcijfer scherp, maar de algemene gezondheid verbeterde en het sterftecijfer daalde; na 1930 daalde ook het aantal zelfmoorden…uit vraaggesprekken merkte hij op dat veel mensen goede herinneringen overhielden aan de jaren van de depressie…Tieners van vandaag lopen later minder kans om dwaze beslissingen op de aandelenmarkt te maken. Naast de pogingen uit de recessie te komen – dat is onze eerste prioriteit – zullen velen van ons het met minder moeten doen en we zullen ons meer op onszelf en op onze familie verlaten.

Mijn Commentaar: Dit is tijdens eerdere crises gebeurd, en het kan ook tijdens deze crisis gebeuren. Maar de crisis zal niet verdwijnen totdat wij in harmonie met de wereld om ons heen zullen zijn, omdat wij deze crisis veroorzaakt hebben door ons gebrek aan harmonie met de Natuur.

Dus moeten we veranderen. De verandering zal niet vanzelf door de tijd voltrokken worden. Ik hoop dat de crisis ons spoedig zal leren hoe we moeten veranderen: wij moeten altruïstisch worden ten opzichte van elkaar. Ik hoop dat we ons door bovenstaande statistieken niet alleen maar gerustgesteld voelen, maar dat we ons spoedig zullen realiseren dat het nodig is om de mensheid wereldwijd op te voeden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: A World Without Money
Laitman.com Post: Nature Will Soon Force Us To Happiness
Laitman.com Post: The Crisis Will Free Us From Unnecessary Expenses

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed