Wat Is De Definitie Van Globalisering?

upperIn een interview met Echo Radio zei de Russische econoom M. Hazin het volgende: Wat is globalisering? Globalisering is een politieke, ideologische en culturele structuur die bovenop een absoluut materieel proces is gebouwd – bovenop de wereldwijde arbeidsverdeling. Vanaf de 18e eeuw begon de mensheid zich te ontwikkelen op de gebieden van wetenschap en technologie, en dit ging gepaard met een groei van de markten waar mensen hun producten verkochten. In de 18e eeuw waren er veel “globaliseringen”, eigenlijk beheerde elk groot land zijn eigen systeem van arbeidsverdeling.

Mijn Commentaar: Globalisering wordt door velen gedefinieerd als de verdeling van arbeid, productie en markten. Maar Kabbalah definieert globalisering anders: het betekent dat de wereld globaal en integraal is, en dat alle delen ervan onderling volledig verbonden zijn net zoals in een klein dorp. Daarbinnen wordt het lot van alle delen door elk deel ervan bepaald, volgens het Vlindereffect.

De wereld is zo geworden door de vooruitgang. Vanaf nu kunnen er geen conflicten meer bestaan tussen verschillende delen van de wereld, want ieder die tegen integratie is, keert zich daarmee tegen vooruitgang, evolutie en de wet van de natuur. We moeten erkennen dat de absolute verbondenheid van alle delen van de wereld een feit is. We moeten ook erkennen dat het niet in overeenstemming zijn met, of het niet nakomen van de natuurwet van Eenheid, een negatieve reactie zal uitlokken: de crisis zal erdoor verergeren. En wij zullen deze reactie zelf geschapen hebben.

Hier volgen nog enkele definities van globalisering:

Globalisering – een proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie en eenwording. De voornaamste gevolgen ervan zijn: wereldwijde verdeling van arbeid; migratie van kapitaal en van menselijke en industriële hulpbronnen op wereldwijde schaal; standaardisering van wetgeving en van economische en technologische processen; en meer contact tussen verschillende culturen. Dit is een objectief, natuurlijk en historisch proces dat stelselmatig is. Met andere woorden, het omvat alle gebieden van het leven.

Globalisering – Het proces van de voortdurend groeiende invloed van verschillende internationale factoren (zoals nauwe economische en politieke banden, uitwisseling van cultuur en informatie) op de maatschappelijke realiteit van de afzonderlijke landen.

Globalisering in de politiek – een benadering van de vorming, de organisatie, het functioneren en de ontwikkeling van de wereld, die de wereld beschouwt als een integraal economisch, sociaal-cultureel en politiek supersysteem.

Het concept van globalisering – een theorie die zegt dat de evolutie van financiële markten en instellingen leidt tot een toestand waarin geografische grenzen geen beperkingen opleggen aan contracten en aan andere transacties. Gewoonlijk duidt de term “globalisering” op de groeiende internationale activiteit van banken en andere instellingen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Talks on Globalization and the Financial Crisis
Laitman.com Post: Kabbalah’s Solution to the Financial Crisis Differs from the Common Sense Solution
Laitman.com Post: How to Create Contracts In the Age of Global Interconnection
Kabbalah Today Article: Globalization 101

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed