Iedereen Is Joods

menIn het Nieuws (uit The Guardian):Genen onthullen Spanje’s gedwongen bekeringen“. Onderzoek heeft uitgewezen dat 20 procent van de mannen in Spanje en Portugal nog duidelijk een Sefardisch Joodse afstamming heeft. De onderzoekers vergeleken de Y chromosomen bij meer dan duizend mannen die heden in Spanje en Portugal wonen. Het gebruik van het Y chromosoom, dat alleen mannen hebben, was noodzakelijk want het wordt onveranderd overgedragen van vader op zoon. Zo konden de onderzoekers vaststellen of het Y chromosoom van een man van Joodse of Moorse voorouders afkomstig was.

In the Nieuws (uit Israel National News):Beschuldiging: Ahmadinejad Blaast Hoog van de Toren om Zijn Joodse Wortels te Verbergen“. Verschillende Iraanse media bronnen citeren Mahdi Khazali – zoon van een vooraanstaande aanhanger van de Iraanse President Mahmoud Ahmadinejad – die in een blog zou hebben geschreven dat de president Joodse wortels heeft. De zoon Khazali schrijft dat de president zijn Joodse afkomst verbergt door Israël en de Joden aan te vallen, en door Islamitische religieuze overtuigingen sterk te benadrukken. De beschuldigingen verschenen in een artikel van Khazali onder de titel “onthul de werkelijkheid” over de rol van de Joden in Iran.

Mijn Commentaar: Iedereen is Joods, alleen heeft nog niet iedereen dat toegegeven.

Een vraag die mij gesteld werd: Ik vind wat u over de Kabbalah zegt erg interessant, maar ik heb er een probleem mee. Het Boek van Zohar is nauw verbonden met de Thora. En, hoewel ik de Thora niet lees, weet ik dat die oproept om niet-Joden die de Thora proberen te leren te vernietigen, met andere woorden de besten van de andere volkeren te vernietigen. Dit maakt het mij onmogelijk de Thora te vertrouwen. Kunt u mij vertellen of het waar is wat ik heb gehoord over het bestuderen van de Thora door niet – Joden?

Mijn antwoord: Het is wonderbaarlijk hoe zeker je bent over wat in de Thora staat zonder die ooit gelezen te hebben! Maar, je hebt gelijk – er staat dat een ongelovige moet worden misleid en vernietigd. Wat betekent dit? Een niet – Jood is het egoïsme van iedereen, die hij moet corrigeren om het doel van onze schepping te bereiken – gelijkwaardigheid aan de Schepper. Een niet-Jood kan de Thora niet bestuderen omdat deze spreekt over het ontvangen van het Licht, en het Licht kan niet ontvangen worden in egoïsme. Dat betekenen die verzen.

Maar dan nog kan je nog steeds niet beschouwd worden als een niet-Jood of een Jood want de Thora (Kabbalah) beschouwt een persoon als dierlijk totdat deze zich zijn egoïsme bewust wordt. Dan, als deze persoon dit bewustzijn verwerft wordt hij beschouwd als niet-Jood. Later, wanneer hij zijn egoïsme corrigeert wordt hij beschouwd als Israël, wat betekent “gericht op de Schepper”. Maar dit alles heeft geen enkel verband met je afkomst!

Je moet dus een lange weg afleggen voordat je als niet-Jood kan worden betiteld. Daarbij betekent “niet-Jood” (“gentile”/”Goy“) “een volk” in het Hebreeuws. Wanneer de Thora het heeft over “Goy” spreekt ze over iemands egoïstische eigenschappen. En wanneer er staat “Goy Kadosh” (Heilige Volk) spreekt ze over de eigenschap van liefde voor je naaste.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Nationality Results from the Soul’s Properties
Laitman.com Post: Israel Is All the People Who Aspire Toward the Creator
The Path of Kabbalah: “About the Study”
Shamati #21: “When One Feels Oneself in a State of Ascent”
icon for podpress  Introduction to the Book of Zohar, item 66 [55:58m]:  | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed