Het Domino-Effect Vindt Nu Plaats Op Wereldschaal

pointIn het Nieuws (van The New York Times): De Onbedoelde Gevolgen van de Verandering van het Natuurlijke Evenwicht“. In 1985 zetten Australische wetenschappers een ambitieus plan in gang, om de niet-inheemse katten die de berghellingen van het eiland sinds het begin van de 19e eeuw onveilig maakten, uit te roeien. Het programma begon uit duidelijke noodzaak – de katten joegen op de inheemse broedvogels.

Vierentwintig jaar later bericht een team wetenschappers van de Australische Antarctische Afdeling van de Universiteit van Tasmanië, dat de verwijdering van de katten onverwachte chaos in het ecosysteem van het eiland veroorzaakte.

Toen de katten weg waren, begonnen de konijnen van het eiland (ook niet inheems) zich ongecontroleerd voort te planten, en dit veroorzaakte weer opeenvolgende effecten in het hele systeem. “Onze bevindingen tonen aan dat het voor de wetenschap belangrijk is om het hele ecosysteem te bestuderen voordat zij aan programma’s tot uitroeien begint”, zei Arko Lucieer, een expert in remote sensing en mede-auteur van het artikel.

Mijn Commentaar: Ook wij moeten alles leren over het systeem waarin wij bestaan: over de krachten die ons beïnvloeden zowel als over de krachten waarmee wijzelf alles beïnvloeden. En dit moeten we doen vóórdat we iets in het systeem veranderen. Omdat het systeem integraal is, zien we nu een domino-effect op wereldwijde schaal, waarbij elke kleine fout van een deel, een systematische, wereldwijde ineenstorting tot gevolg heeft.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Ecologists Should Take a Kabbalah Course to Learn About Nature

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed