De Overgang Maken Naar Een Nieuwe, Wereldwijde Beschaving

What's the Right Attitude to Have To This World?Een vraag die ik ontving: Kunt u mij een voorbeeld geven van de huidige economische en sociale relaties, hoe wij moeten beginnen met de opbouw daarvan, en hoe wij de overgang moeten maken. Geeft u alstublieft praktische aanwijzingen.

Mijn Antwoord: Dit kunnen we zien aan het voorbeeld dat ons lichaam biedt.

Een voorbeeld uit de Natuur: In ons lichaam heeft elk molecuul, elke cel, elk orgaan en ook het organisme als geheel, zijn eigen particuliere belang. Als elk deel van het organisme het andere laat zien dat het zijn eigen belang op het oog heeft, dan begint iedereen met elkaar te “onderhandelen”. Iedere seconde zorgen de onderhandelingen die in ons lichaam plaats vinden voor een toestand van harmonie, doordat het belang van het hele systeem boven dat van de kleinere delen staat. Het geheel is hiërarchisch opgebouwd, en omvat ieders belang. Daardoor biedt de grotere of hogere structuur plaats aan het belang van elk deel.

Stel je het systeem voor als een geheel. Dan begrijp je dat elk niveau van ons systeem gezond moet blijven en de mogelijkheid moet behouden om voor zijn eigen belang te zorgen, maar binnen het kader van het totale organisme.

Een voorbeeld uit onze economie: Stel je voor dat het lichaam zich net zo zou gedragen zoals wij doen in onze wereldeconomie. Stel dat wij het hart (het ademhalingssysteem – de “industriële” organen) de macht zouden geven om de rest van het lichaam voor zichzelf te gebruiken. Die andere delen zouden alle grondstoffen, zoals zuurstof, leveren aan het stelsel van de bloedsomloop, en zij zouden het bloed zuiveren. Zo zouden ze een nuttig consumptiegoed produceren: bloed. Maar de verkoopafdeling van het systeem van de bloedsomloop stelt de prijs van bloed in het organisme vast, en voorziet die organen ervan die het zich kunnen veroorloven. Maar wat gebeurt er als er organen zijn die zich dat niet kunnen veroorloven? Kan dat organisme dan gezond blijven?

Globalisering: Dit is een natuurlijk, biologisch proces, dat gericht is op het vormen van een geïntegreerde menselijke familie. Op verschillende gebieden van ons leven zien wij deze interactie nu al optreden. De Natuur heeft ons er al op voorbereid om een wereldwijde familie te worden.

Maar er is één probleem: Onze economie is agressief, en als het particuliere belang op alle niveaus van het integrale geheel zichtbaar is, betekent dit dat de wereldomvattende handelsorganisaties niet in staat zullen zijn om aan de lokale economieën voor te schrijven wat goed of slecht voor hen is.

Zij zullen ertoe gedwongen worden de belangen van elk lokale ecosysteem en elke lokale economie in acht te nemen. Dit alles betekent dat we een wereld nodig hebben die voor iedereen goed is. Dit is onze evolutionaire taak: een globaal economisch systeem te scheppen dat wij kunnen handhaven, en een wereldwijde familie te worden.

De overgang: De oude en nieuwe beschavingen moeten een tijdlang naast elkaar voortbestaan. Wij moeten een Forum voor de Nieuwe Beschaving oprichten, waarin wij onze nieuwe verbindingen kunnen bespreken met het doel tot een nieuwe beschaving te komen. Wij moeten ons geen zorgen maken over het oude systeem, dat aan het sterven is. In plaats daarvan moeten wij respect hebben voor de vroegere egoïstische beschaving die nu een nieuwe globale beschaving voortbrengt, en we moeten proberen het oude systeem niet ineen te laten storten vóórdat wij onze verbindingen in de nieuwe beschaving voldoende geconsolideerd hebben.

(Gebaseerd op werk van Dr. E. Sahtouris, mijn collega in de World Wisdom Council)

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How Do You Define Globalization?
From Chaos to Harmony: Chapter 3 “Altruism is Life’s Law”
Creating a New Civilization: The 3rd World Wisdom Council meeting
Wisdom In Action: The 3rd World Spirit Forum in Arosa
icon for podpress  Creating a New Civilization [6:23m]: | Download
icon for podpress  Meet the World Wisdom Council [9:38m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed