De Ontwikkeling Van De Reshimot Door De Geschiedenis Heen

The Goal of Creation Is Perfect FulfillmentEen vraag die ik ontvangen heb: Laat u me alstublieft op een praktische manier, door gebruik te maken van de voorbeelden in de geschiedenis, zien hoe de Reshimot veranderen?

Mijn Antwoord: De periodieke veranderingen van onze houding ten aanzien van het leven worden gedicteerd door de veranderende “genen” binnen ons in (Reshimot, dat van het woord Roshem – “opname” in het Hebreeuws afstamt). De stadia van de verandering van het egoïsme zijn binnenin ons allen vanaf het begin opgenomen, toen de gemeenschappelijke ziel in vele zielen verdeeld werd.

Reshimot worden in ons onthuld in een steeds toenemende, opeenvolgende volgorde:0-1-2-3-4. Om deze reden, brengen de Reshimot, aan het begin van hun realisatie binnen ons in, een klein egoïsme in ons naar boven; en in die levens waren we “naïeve” slaven en meesters. Toen er meer geavanceerde Reshimot in ons naar boven kwamen, toen we in een volgend era geboren werden, verlangden we er naar om vrijer te zijn, om werkers te zijn zoals vazallen of dienstslaven. Vrouwen werden uithuwelijkt, zonder hun toestemming, en dit werd als “correct” beschouwd. Ze hielden van hun echtgenoten, omdat hun kleine egoïsme niet in de weg zat. Dit was de geaccepteerde vorm.

En daarna, naar mate er meer geavanceerde Reshimot in ons uitgedrukt werden, en verlangden we om “vrije” werkers te zijn die te huur zijn, werknemers en geen meesters. We verlangden naar vrijheid en gelijkheid (inclusief die van vrouwen) etc.

Reshimot maken verlangens in ons los en de verlangens zetten het verstand aan om dat te bereiken wat we verlangen. Tegenwoordig kunnen we naties zien, waarin verschillende Reshimot uitgedrukt werden, gedurende eenzelfde periode en om die reden leven we niet binnen in één culturele zone, maar in verschillende culturen en formaties. Echter, brengt globalisatie een snelle verwezenlijking van de Reshimot teweeg in elke persoon en in iedereen gezamenlijk.

Ten aanzien van keuzes:

– Huwelijk (vrijwillig – wegens liefde, of gedwongen – de bruid stelen, losgeld betalen, trouwen wegens de bevelen van de vader etc.);
– Macht (dwingend – ook al werd het later geaccepteerd en geliefd, zoals in Rusland de dag van vandaag; middels verkiezingen of erfenis);
– Woonplaats (vastzitten aan een locatie, het bezitten van een verblijfsvergunning, een paspoorten systeem, vrij bewegen);
– En volgens andere tekens, kan men zien welke Reshimot er in een natie of beschaving verwezenlijkt werden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Laitman.com Post: We Raise the Entire Universe Up to the Creator

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 3: The Path of Pain & the Path of Torah and Mitzvot [24:41m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed